Lịch công tác Lịch công tác

Lịch tuần 02 - 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
( Từ ngày 06/01/2020đến 10/01/2020)

Thứ ngày

Thời gian

Nội dung, địa điểm

Người chủ trì

Thành phần

Thứ Hai 13/01/2020

Sáng

7 giờ 30 Dự lễ chào cờ đầu tuần, tại sân Trung tâm Hội nghị tỉnh

UBND tỉnh

Toàn thể CC&NLĐ

8 giờ dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác thanh tra năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2020, tại tp Vũng Tàu

Thanh tra tỉnh

Đ/c Điểu, Chánh Thanh tra

9 giờ Làm việc với  Trung tâm điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất, tại huyện Long Điền

Đ/c Hồng, Phó Giám đốc Sở

 

9 giờ dự Họp tổ tư vấn chấm điểm Thi đua Khối VII năm 2019, tại Sở Y tế

Sở Y tế

Văn phòng

9 giờ 30 dự Tổng kết công tác từ thiện xã hội và báo cáo hoạt động của Trung tâm Nhân đạo Hồng Quang năm 2019, tại tx Phú Mỹ

P.BTXH

 

Chiều

13 giờ Kiểm tra tình hình chuẩn bị tết cho đối tượng tại CS TV&ĐTNMT

P.PCTNXH

 

13 giờ 30 dự Đại hội chi bộ CS TV&ĐTNMT nhiệm kỳ 2020 – 2022, tại CS TV&ĐTNMT

Đ/c Danh,  Bí thư Đảng ủy

Theo thư mời

Thứ Ba

14/01/2020

 Sáng

Thăm, tặng quà các đơn vị, cá nhân nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng  3/2 và đón tết Canh Tý 2020 (14, 16/01) (Đoàn 2)

UBND tỉnh

Đ/c Khánh, Phó Giám đốc Sở

8 giờ dự Lễ khai mạc Hội báo Xuân Canh tý 2020, tại tp Vũng Tàu

Hội nhà báo tỉnh

Đ/c Hồng, Phó Giám đốc Sở

8 giờ Dự hội nghị Công đoàn viên chức tỉnh

LĐLĐ tỉnh

Đ/c Trâm, PTP.LĐVLTL

8 giờ dự Đại hội chi bộ PCTNXH, tại Hội trường Sở

Đ/c Khánh, Phó Bí thư Đảng ủy

Theo thư mời

9 giờ 30 dự Buổi họp mặt mừng Xuân Canh Tý 2020, tại HT B TT HCCT tỉnh

Tỉnh ủy

Đ/c Danh, Giám đốc Sở

Khảo sát nắm tình hình quan hệ lao động tiền lương, tiền thưởng trong doanh nghiệp (14, 15/01)

Đ/c Hùng, TP.LĐVLTL

P.LĐVLTL

Chiều

14 giờ 30 dự Họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng Xuân Canh Tý 2020, tại huyện Long Điền

Huyện ủy Long Điền

Đ/c Danh, Giám đốc Sở

14 giờ dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của ngành Y tế tỉnh BRVT

Sở Y tế

 

14 giờ dự Họp trao đổi và thống nhất các ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị về phần mềm QLVB&ĐH mới, tại Sở TTTT

Sở TTTT

Văn phòng

17 giờ dự Lễ tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, tại TP Vũng Tàu

Phòng LĐTBXH tp Vũng tàu

P.BTXH

Thứ Tư

15/01/2020

Sáng

7 giờ 30 Thăm, tặng quà các đơn vị, cá nhân nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng  3/2 và đón tết Canh Tý 2020 (Đoàn 3)

UBND tỉnh

Đ/c Hồng, Phó Giám đốc Sở

8 giờ dự Đại hội chi bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm, tại TT DVVL tỉnh

Đ/c Hồng, UVTV Đảng ủy

Theo thư mời

9 giờ 15 Đi thăm và chúc Tết Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhân dịp Xuân Canh Tý 2020

UBND tỉnh

Đ/c Khánh, Phó Giám đốc Sở

Chiều

15 giờ dự Công tác chuẩn bị các hoạt động tổ chức Họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam cấp tỉnh (03/02/1930 – 03/02/2020), tại VP Tỉnh ủy

Tỉnh ủy

Đ/c Khánh, Phó Giám đốc Sở

Thứ Năm 16/01/2020

 Sáng

7 giờ 30 Thăm, tặng quà các đơn vị, cá nhân nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng  3/2 và đón tết Canh Tý 2020 (15, 17/01) (Đoàn 1)

UBND tỉnh

Đ/c Danh, Giám đốc Sở

8 giờ Thăm tặng quà, chúc tết Canh Tý 2020 người cao tuổi tròn 100 (Đoàn 9)

UBND tỉnh

Đ/c Khánh, Phó Giám đốc Sở

8 giờ Thăm tặng quà, chúc tết Canh Tý 2020 người cao tuổi tròn 100 (Đoàn 13)

UBND tỉnh

Đ/c Hồng, Phó Giám đốc Sở

8 giờ dự Hội nghị trực tuyến của Ban Tuyên giáo Trung ương về Hội thảo kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, tại VP Tỉnh ủy

Tỉnh ủy

Văn phòng

9 giờ dự Hội nghị phát lệnh gọi công dân nhập ngũ năm 2020 trên địa bàn thành phố Bà Rịa, tại tp Bà Rịa

UBND tp Bà Rịa

 

Dự hội nghị Tổng kết Liên đoàn lao động tỉnh

LĐLĐ tỉnh

Đ/c Hùng, TP.LĐVLTL

Chiều

13 giờ 30 dự Đại hội chi bộ Lao động – Dạy nghề, tại Hội trường Sở

Đ/c Khánh, Phó Bí thư Đảng ủy

Theo thư mời

16 giờ 30 dự Buổi làm việc với Nhóm chuyển gia cố vấn cho tỉnh, tại VP Tỉnh ủy

Tỉnh ủy

Đ/c Khánh, Phó Giám đốc Sở

Thứ Sáu 17/01/2020

 Sáng

8 giờ Thăm tặng quà, chúc tết Canh Tý 2020 người cao tuổi tròn 100 (Đoàn 16)

UBND tỉnh

Đ/c Danh, Giám đốc Sở

8 giờ Thăm tặng quà, chúc tết Canh Tý 2020 người cao tuổi tròn 100 (Đoàn 23)

UBND tỉnh

Đ/c Hồng, Phó Giám đốc Sở

8 giờ Thăm tặng quà, chúc tết Canh Tý 2020 người cao tuổi tròn 100 (Đoàn 24)

UBND tỉnh

Đ/c Khánh, Phó Giám đốc Sở

8 giờ 30 dự Họp công tác chuẩn bị các hoạt động tổ chức Họp mặt kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam cấp tỉnh (03/02/1930 – 03/02/2020) và việc phối hợp tổ chức Cầu truyền hình tại huyện Côn Đảo, tại VP Tỉnh ủy

Tỉnh ủy

 

8 giờ 30 Nghe báo cáo Đề án đào tạo nguồn nhân lực CNC trong NN giai đoạn 2020 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030, tại VP UBND tỉnh

Lịch UBND tỉnh

 

Chiều

14 giờ dự Buổi tổ chức trao tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, tại huyện Long Điền

P.LĐTBXH huyện Long Điền

 

Thứ Bảy 18/01/2020

Sáng

Đăng ký làm thêm giờ

VP, KHTC, NCC, TTra

 

Chiều

 

 

 

Chủ nhật 19/01/2020

Sáng

Đăng ký làm thêm giờ

VP, KHTC, NCC, TTra

 

Chiều

 

 

 

 

                                            

 

TL.GIÁM ĐỐC
KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
(đã ký)
Lê Anh Đoàn