Lịch công tác Lịch công tác

Lịch tuần 01 - 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
( Từ ngày 06/01/2020đến 10/01/2020)

Thứ ngày

Thời gian

Nội dung, địa điểm

Người chủ trì

Thành phần

Thứ Hai 06/01/2020

Sáng

7 giờ 30 Dự lễ chào cờ đầu tuần, tại sân Trung tâm Hội nghị tỉnh

UBND tỉnh

Toàn thể CC&NLĐ

7 giờ 40 dự Buỗi Lễ công bố và trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh BRVT nhiệm kỳ 2016 – 2021, tại VP Tỉnh ủy

Tỉnh ủy

Đ/c Danh, Giám đốc Sở

8 giờ dự Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022, tại Chi bộ Trung tâm Bảo trợ trẻ em Vũng Tàu

Đ/c Khánh, Phó Bí thư Đảng ủy

Theo thư mời

8 giờ Làm việc với doanh nghiệp để làm rõ một số thông tin liên quan đến vụ TNLĐ, tại tp Vũng Tàu

Đ/c Điểu, Chánh TTra

P.Thanh tra

Chiều

14 giờ dự Hội nghị Tổng kết Đoàn Đại biểu Quốc hội năm 2019, tại HT B TT HCCT tỉnh

Đoàn ĐBQH tỉnh

Đ/c Khánh, Phó Giám đốc Sở

14 giờ 30 dự thu hồi và bàn giao tài sản cho Trung tâm Quản lý và Phát triển nhà ở tỉnh BRVT, tại Vũng Tàu

HĐGT Sinhaco

Đ/c Hùng, TP.LĐVLTL

Thứ Ba

07/01/2020

 Sáng

8 giờ 30 Họp chủ trương và địa điểm đầu tư Trường đào tạo sơ cấp Nghề LDT, VP UBND tỉnh

UBND tỉnh

P.QLGDNN

8 giờ Làm việc với doanh nghiệp để làm rõ một số thông tin liên quan đến vụ TNLĐ, tại tx Phú Mỹ

Đ/c Điểu, Chánh TTra

P.Thanh tra

8 giờ dự Đại hội chi bộ Hành chính – BTXH, tại Hội trường Sở

Đ/c Danh, Bí thư Đảng ủy

Theo thư mời

Kiểm tra tình hình sử dụng vốn vay giải quyết việc làm tại một số dự án vay vốn trên địa bàn tỉnh

Đ/c Hùng, TP.LĐVLTL

P.LĐVLTL

Chiều

14 giờ dự Họp Thông qua kế hoạch triển khai quyết định thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh, tại VP UBND tỉnh

Lịch UBND tỉnh

Đ/c Khánh, Phó Giám đốc Sở

Thứ Tư

08/01/2020

Sáng

8 giờ dự Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022, tại Chi bộ Trung tâm Nuôi dưỡng Người già neo đơn

Đ/c Khánh, Phó Bí thư Đảng ủy

Theo thư mời

10 giờ dự Lễ khánh thành nhà máy CS BEARING Việt Nam, tại tx Phú Mỹ

CS BEARING

Đ/c Điểu, Chánh Thanh tra

Chiều

14 giờ dự Họp Hội đồng thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Long Điền, tại Sở Xây dựng

Sở Xây dựng

P.KHTC

14 giờ Xác minh nội dung đơn phản ánh tại đơn vị trực thuộc

Đ/c Điểu, Chánh TTra

Thành viên tổ

Thứ Năm 09/01/2020

 Sáng

8 giờ dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện "Năm dân vận chính quyền" 2019, triển khai nhiệm vụ 2020, tại VP UBND tỉnh

Ban Dân vận

Văn phòng Sở

8 giờ dự Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022, tại Chi bộ Trung tâm Điều dưỡng Người có công

Đ/c Khánh, Phó Bí thư Đảng ủy

Theo thư mời

8 giờ dự Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022, tại Chi bộ Công tác Xã hội

Đ/c Hồng, UVTV Đảng ủy

Theo thư mời

8 giờ dự Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2019, tại Trường TC Y tế BRVT

Trường TC Y tế BRVT

 

8 giờ dự Làm việc với doanh nghiệp đào tạo về nội dung huấn luyện ATLĐ, VSLĐ, tại phòng Tiếp dân Sở

Đ/c Điểu, Chánh TTra

P.Thanh tra

8 giờ 30 dự Hội nghị Tổng kết năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 ngành Công thương, tại HT C2 TT HCCT tỉnh

Sở Công thương

P.LĐVLTL

8 giờ 30 dự nghe Công bố kết luận thanh tra toàn diện hoạt động đối với doanh nghiệp, tại Thanh tra tỉnh

Thanh tra tỉnh

P.Thanh tra

Chiều

13 giờ 30 Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 ngành Lao động – TBXH, tại HT C1 TT HCCT tỉnh

Đ/c Danh, Giám đốc Sở

Theo thư mời

Thứ Sáu 10/01/2020

 Sáng

 

 

 

Chiều

14 giờ dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của ngành Du lịch tỉnh BRVT, tại Sở Du lịch

Sở Du lịch

P.QLGDNN

 

 

 

Thứ Bảy 11/01/2020

Sáng

Đăng ký làm thêm giờ

VP, KHTC, NCC

 

Chiều

14 giờ dự Chương trình Ngàn quà Tết – Kết yêu thương năm 2020, tại tp Vũng Tàu

Tỉnh đoàn

P.BTXH

Chủ nhật 12/01/2020

Sáng

Đăng ký làm thêm giờ

VP, KHTC, NCC

 

Chiều

 

 

 

 

                                            

 

TL.GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG

(đã ký)
Mai Văn Thu