Lịch công tác Lịch công tác

Lịch tuần 52 - 2019

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
( Từ ngày 30/12/2019 đến 03/01/2020)

Thứ ngày

Thời gian

Nội dung, địa điểm

Người chủ trì

Thành phần

Thứ Hai

30/12/2019

Sáng

7 giờ 30 Dự lễ chào cờ đầu tuần, tại sân Trung tâm Hội nghị tỉnh.

UBND tỉnh

Toàn thể CC&NLĐ

8 giờ dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương để triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, tại VP UBND tỉnh

UBND tỉnh

Đ/c Khánh, Phó Giám đốc Sở

8 giờ 30 dự Hội nghị Tổng kết năm 2019, và triển khai kế hoạch năm 2020 của ngành  NN&PTNT, tại Sở NN&PTNT

Sở NN&PTNT

P.QLGDNN

Tham gia đoàn tặng quà cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh

P.BTXH

 

Chiều

13 giờ 30 dự phiên trù bị Hội Đại hội Đại biểu Hội người mù tỉnh BR-VT lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 – 2024, tại tp Vũng Tàu

Hội Người mù tỉnh

P.BTXH

14 giờ Họp thông qua kết quả thi đua khối thuộc Sở, tại TT BTTE VT

TT BTTE VT

Theo thư mời

14 giờ dự bế giảng lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn, tại tx Phú Mỹ

Trường GTVT

P.QLGDNN

14 giờ dự Hội nghị tổng kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2019, tại HT B TT HCCT tỉnh

Tỉnh ủy

Đ/c Danh, Giám đốc Sở

14 giờ dự Công bố kết luận thanh tra của Thanh tra tỉnh, tại Thanh Tra tỉnh

Thanh tra tỉnh

P.Thanh tra

16 giờ dự bế giảng lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn, tại huyện Châu Đức

Trường GTVT

P.QLGDNN

Thứ Ba

31/12/2019

 Sáng

7 giờ 30 dự Lễ khai giảng năm học 2019 – 2020 & Lễ bế giảng, trao bằng tốt nghiệp niên khóa 2017 – 2019, tại Trường TC Y tế

Trường TC Y tế

P.QLGDNN

7 giờ 30 dự Hội Đại hội Đại biểu Hội người mù tỉnh BR-VT lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 – 2024, tại tp Vũng Tàu

Hội Người mù tỉnh

Đ/c Khánh, Phó Giám đốc Sở

8 giờ dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai công tác năm 2020, tại CS TV&ĐTNMT

CS TV&ĐTNMT

Đ/c Thu, Chánh Văn phòng

8 giờ 30 dự Tổng kết công tác Đoàn, Hội và phòng trào Thanh thiếu nhi năm 2019; triển khai Chương trình công tác năm 2020, tại HT B TT HCCT tỉnh

Tỉnh Đoàn

Đ/c Anh, Bí thư Đoàn CS

8 giờ 30 dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 61-KL/TW và tổng kết công tác Hội, phong trào nông dân năm 2019, tại HT C1 TT HCCT tỉnh

Hội nông dân tỉnh

P.QLGDNN

Chiều

14 giờ Làm việc với Trung tâm Bảo trợ trẻ em Vũng Tàu, tại TT BTTEVT

Đ/c Hồng, Phó Giám đốc Sở

Theo thư mời

14 giờ Họp công bố Biên bản điều tra tai nạn lao động, tại tp Vũng Tàu

Đ/c Điểu, Chánh TTra

P.Thanh tra

14 giờ 30 Họp hướng dẫn thực hiện chế độ hợp đồng lao động, tại Phòng Họp Sở

Đ/c Thu, Chánh VP

Theo thư mời

15 giờ dự Hội nghị giao chỉ tiêu kế hoạch KTXH và dự toán NS tỉnh năm 2020, tại VP UBND tỉnh

UBND tỉnh

Đ/c Danh, Giám đốc Sở

Thứ Tư

01/01/2020

Sáng

Nghỉ Tết dương lịch

 

 

Chiều

Thứ Năm 02/01/2020

Sáng

8 giờ 30 dự Hội nghị tổng kết công tác dân vận, Chương trình phối hợp giữa LLVT tỉnh và Ban dân vận Tỉnh ủy, MTTQ, các đoàn thể và hội quần chúng tỉnh năm 2019, và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020, tại Công an tỉnh

Ban dân vân Tỉnh ủy

Đ/c Khánh, Phó Giám đốc Sở

Chiều

 

 

 

Thứ Sáu 03/01/2020

 Sáng

7 giờ dự Đại hội điểm chi bộ Trung tâm Xã hội, tại TTXH

Đ/c Danh, Bí thư Đảng ủy

Theo thư mời

Chiều

14 giờ dự Họp Hội đồng thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Long Điền, tại Sở Xây dựng

Sở Xây dựng

P.KHTC

Thứ Bảy 04/01/2020

Sáng

Đăng ký làm thêm giờ

VP, KHTC, NCC, TTra

 

Chiều

 

 

 

Chủ nhật 05/01/2020

Sáng

Đăng ký làm thêm giờ

VP, KHTC, NCC, TTra

 

Chiều

 

 

 

 

                                            

 

TL.GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG

(đã ký)
Mai Văn Thu