Lịch công tác Lịch công tác

Lịch tuần 51 -2019

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
( Từ ngày 23/12/2019 đến 27/12/2019)

Thứ ngày

Thời gian

Nội dung, địa điểm

Người chủ trì

Thành phần

Thứ Hai

23/12/2019

Sáng

7 giờ 30 Dự lễ chào cờ đầu tuần, tại sân Trung tâm Hội nghị tỉnh.

UBND tỉnh

Toàn thể CC&NLĐ

8 giờ 30 dự Họp thông qua dự thảo Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn nhân lực của nền kinh tế, tại VP UBND tỉnh

UBND tỉnh

Đ/c Khánh, Phó Giám đốc Sở

9 giờ dự Họp công bố Biên bản điều tra tai nạn lao động xảy ra đối với NLĐ, tại phòng Tiếp dân

Đ/c Điểu, Chánh TTra

P.Thanh tra

9 giờ 30 dự Nghe báo cáo việc bổ sung đối tượng nhận trợ cấp tết Nguyên đán Canh Tý 2020, tại VP UBND tỉnh

UBND tỉnh

Đ/c Khánh, Phó Giám đốc Sở

Quyết toán kinh phí đào tạo nghề cho lao động nông thôn của các địa phương, tại phòng Họp Sở (23 – 27/12)

P.QLGDNN

 

Chiều

14 giờ dự Hội nghị trực tuyến Tống kết năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020 ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tại VP UBND tỉnh

UBND tỉnh

Đ/c Khánh, Phó Giám đốc Sở

Thứ Ba

24/12/2019

 Sáng

8 giờ Họp kiểm điểm đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý Sở, tại Hội trường Sở

Đ/c Danh, Giám đốc Sở

Thành phần theo thư mời

8 giờ 30 dự Họp công bố Biên bản điều tra tai nạn lao động xảy ra đối với NLĐ, tại tx Phú Mỹ

Đ/c Điểu, Chánh TTra

P.Thanh tra

Chiều

14 giờ dự Họp Ban Chỉ đạo đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông tỉnh BRVT, tại VP UBND tỉnh

UBND tỉnh

Đ/c Hồng, Phó Giám đốc Sở

Thứ Tư

25/12/2019

Sáng

8 giờ dự Hội nghị tổng kết công tác thực hiện Dự án "Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam", tại tỉnh Quy Nhơn (25 – 27/12)

Bộ LĐTBXH

P.BTXH

8 giờ giờ Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc "Triển khai nhiệm vụ lĩnh vực lao động, người có công và xã hội năm 2020", tại VP UBND tỉnh

Bộ LĐTBXH

Theo thành phần thư mời

9 giờ dự Làm việc với phòng LĐTBXH huyện Long Điền về đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2019, tại phòng Họp Sở

Đ/c Hồng, Phó Giám đốc Sở

P.QLGDNN

Chiều

15 giờ dự Làm việc với phòng LĐTBXH huyện Xuyên Mộc về đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2019, tại phòng Họp Sở

Đ/c Hồng, Phó Giám đốc Sở

P.QLGDNN

Thứ Năm 26/12/2019

Sáng

8 giờ dự Tập huấn nghiệp vụ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2019, tại HT C1 TT HCCT tỉnh

Sở Tư pháp

Văn phòng

8 giờ 30 dự Hội nghị tổng kết công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2019, triển khai kế hoạch năm 2020, tại Sở NN&PTNT

Sở NN&PTNT

Đ/c Hồng, Phó Giám đốc Sở

10 giờ 30 dự Họp giao ban Thường trực Tỉnh ủy về việc hỗ trợ kinh phí tổ chức các hoạt động trong dịp Tết Nguyên đán Canh tý năm 2020 cho cán bộ chiến sĩ, phạm nhân Trại giam Xuyên Mộc, tại VP Tỉnh ủy

Tỉnh ủy

Đ/c Khánh, Phó Giám đốc Sở

Kiểm tra việc thực hiện việc hướng dẫn và thực hiện các quy định của pháp luật về chính sách Bảo hiểm thất nghiệp tại TP.Vũng Tàu (26 – 27/12)

Đ/c Điểu, Chánh TTra

P.Thanh tra

Chiều

13 giờ 30 Dự Hội nghị BCH lần thứ Chín Khóa VI; Tổng kết công tác Hội và Phong trào Phụ nữ năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020, tại HT B TT HCCT tỉnh

Hội LHPN tỉnh

 

Thứ Sáu 27/12/2019

 Sáng

8 giờ Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2020 Ngành Nội vụ, tại VP UBND tỉnh

Lịch UBND tỉnh

 

Chiều

13 giờ 30 dự Hội nghị người lao động năm 2020 của Trường CĐ Dầu khí, tai tp Vũng Tàu

Trường CĐ Dầu khí

P.QLGDNN

14 giờ dự Lễ trao bằng tốt nghiệp khối cao đẳng C09 & C10, tại tp Vũng Tàu

Trường CĐ Du lịch VT

P.QLGDNN

Thứ Bảy 28/12/2019

Sáng

Đăng ký làm thêm giờ

VP, KHTC, NCC, TTra

 

Chiều

 

 

 

Chủ nhật 29/12/2019

Sáng

Đăng ký làm thêm giờ

VP, KHTC, NCC, TTra

 

Chiều

 

 

 

 

                                            

 

TL.GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG

(đã ký)
Mai Văn Thu