Lịch công tác Lịch công tác

Lịch tuần 40 - 2019

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
( Từ ngày 07/10/2019 đến 11/10/2019)

Thứ ngày

Thời gian

Nội dung, địa điểm

Người chủ trì

Thành phần

Thứ Hai

07/10/2019

Sáng

7 giờ 30 Dự lễ chào cờ đầu tuần, tại sân Trung tâm Hội nghị tỉnh.

UBND tỉnh

Toàn thể CC&NLĐ

8 giờ 30 dự Họp Hội đồng xét tặng Giải thưởng "Ngọn Hải đăng" tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ XII năm 2019, tại VP UBND tỉnh

UBND tỉnh

Đ/c Hồng, Phó Giám đốc Sở

8 giờ 30 dự Lễ khai giảng các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2019, tại huyện Xuyên Mộc

Trường CĐ Du lịch VT

P.QLGDNN

Tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Điểm tư vấn, tại p.Tân Phước - tx Phú Mỹ

P.PCTNXH

 

Tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Điểm tư vấn, tại CS TV&ĐTNMT

P.PCTNXH

 

Làm việc tại các địa phương xây dựng nông thôn mới theo lịch của Đoàn giám sát XD NTM tại huyện Đất Đỏ (07 – 08/10)

Đoàn giám sát XD NTM

Đ/c Việt, PTP.QLGDNN

Thanh tra, rà soát hồ sơ người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn huyện Xuyên Mộc (07, 08, 11/10)

Đ/c Hà, Phó Chánh TTra

P.Thanh Tra

P.NCC

Chiều

14 giờ dự Buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Tám, QH Khóa XIV, tại VP UBND tỉnh

Đoàn ĐBQH tỉnh

Đ/c Hồng, Phó Giám đốc Sở

Thứ Ba

08/10/2019

 Sáng

7 giờ 30 dự Tham quan diễn tập khu vực phòng thủ tại huyện Long Điền năm 2019, tại huyện Long Điền

Tỉnh ủy

Đ/c Danh, Giám đốc Sở

8 giờ dự Hội thảo lấy ý kiến đối với Nghị định số 95/2013/NĐ-CP và Nghị định số 88/2015/NĐ-CP, tại tp HCM

Thanh tra Bộ LĐTBXH

Đ/c Điểu, Chánh TTra

8 giờ Kiểm tra tốt nghiệp đào tạo nghề cho bộ đội xuất ngũ tại Trung tâm dạy nghề lái xe Hải Vân

P.QLGDNN

 

Thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật lao động, ATVSLĐ, BHXH tại doanh nghiệp trên địa bàn TP.Vũng Tàu (08 -11/10)

Đ/c Điểu, Chánh TTra

P.Thanh Tra

Tham gia đoàn kiểm tra tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực BHXH, BHTN, BHYT tại huyện Châu Đức ( 08-10/10)

Sở Tư pháp

Đ/c Trâm, PTP.LĐVLTL

Tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Điểm tư vấn, tại P.Tân Phước – TX.Phú Mỹ

P.PCTNXH

 

Chiều

14 giờ Quyết toán lớp nghiệp vụ bảo mẫu đào tạo nghề cho lao động nông thôn của Phòng LĐTBXH huyện Long Điền

P.QLGDNN

 

14 giờ dự Họp nghe báo cáo đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Đất Đỏ, tại Sở Xây dựng

Sở Xây dựng

Đ/c Khánh, Phó Giám đốc Sở

Thứ Tư

09/10/2019

Sáng

7 giờ 30 dự Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, tại HT A TT HCCT tỉnh (09-10/10)

Hội LHTNVN tỉnh

Đ/c Hồng, Phó Giám đốc Sở

8 giờ dự Thẩm định kinh phí tổ chức đào tạo nghề vận hành xe nâng cho lao động nông thôn theo đề nghị của Công ty TNHH Anh Thư

P.QLGDNN

 

8 giờ 30 Họp giao ban cơ quan, tại phòng Họp Sở

Đ/c Danh, Giám đốc Sở

Trưởng, phó phòng

Tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Điểm tư vấn, tại TT.Long Điền

P.PCTNXH

 

Chiều

14 giờ dự Sát hạch công chức không qua thi tuyển, tại Sở Nội vụ

Sở Nội vụ

Theo thư mời

Thứ Năm 10/10/2019

Sáng

8 giờ 30 Họp làm rõ thông tin phản ánh của người lao động liên quan đến Công ty CP Cao su Hòa Bình, tại huyện Xuyên Mộc

Đ/c Điểu, Chánh TTra

P.Thanh Tra

P.LĐVLTL

Kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh (10-11/10)

Đ/c Hùng, TP.LĐVLTL

P.LĐVLTL

Tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Điểm tư vấn, tại TT.Long Điền

P.PCTNXH

 

Làm việc với Đoàn cộng tác Cục phòng chống tệ nạn xã hội về công tác phòng chống mua bán người, tại tp Vũng Tàu

P.PCTNXH

 

Chiều

14 giờ dự Làm việc với Tập đoàn VABIS giải quyết vướng mắc về các dự án, tại VP UBND tỉnh

Lịch UBND tỉnh

 

14 giờ Họp công tác đảm bảo an toàn thông tin quý III/2019, tại Sở TTTT

Sở TTTT

Văn phòng

Thứ Sáu 11/10/2019

 Sáng

7 giờ 30 dự Hội diễn "Tiếng hát Người cao tuổi" tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ XVI – năm 2019, tại Trung tâm VHNT tỉnh

Hội NCT tỉnh

P.BTXH

7 giờ 30 dự Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2010 – 2020, tại HT A TT HCCT tỉnh

UBND tỉnh

Đ/c Khánh, Phó Giám đốc Sở

8 giờ 30 dự Hội nghị trực tuyến Sơ, tổng kết các Nghị Quyết, Chỉ Thị, Kết Luận Trung ương, tại VP Tỉnh ủy

Tỉnh ủy

Đ/c Danh, Giám đốc Sở

8 giờ 30 họp Hội đồng thẩm định Điều chỉnh nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu Công viên Văn hóa Thể thao Bàu Trũng, tp Vũng Tàu, tại Sở Xây dựng

Sở Xây dựng

P.KHTC

8 giờ 30 dự Họp kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội NDVN, tại HT B TT HCCT tỉnh

BCH Hội Nông Dân tỉnh

Đ/c Khánh, Phó Giám đốc Sở

Tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Điểm tư vấn, tại p.Nguyễn An Ninh – tp Vũng Tàu

P.PCTNXH

 

Tuyên truyền phòng chống TNXH, tại CS TV&ĐTNMT

P.PCTNXH

 

Chiều

 

 

 

Thứ Bảy 12/10/2019

Sáng

8 giờ Khai giảng lớp bồi dưỡng phương pháp dạy học tích hợp cho GV tại trường TCN Giao thông vận tải

P.QLGDNN

 

Tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Điểm tư vấn, tại p.Nguyễn An Ninh – tp Vũng Tàu

P.PCTNXH

 

Đăng ký làm thêm giờ

VP, KHTC, NCC, TTra

 

Chiều

 

 

 

Chủ nhật 13/10/2019

Sáng

Đăng ký làm thêm giờ

VP, KHTC, NCC, TTra

 

Chiều

 

 

 

 

                                            

 

TL.GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG

(đã ký)
Mai Văn Thu