Lịch công tác Lịch công tác

Lịch tuần 38 -2019

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
( Từ ngày 23/9/2019 đến 27/9/2019)

Thứ ngày

Thời gian

Nội dung, địa điểm

Người chủ trì

Thành phần

Thứ Hai

23/9/2019

Sáng

7 giờ 30 Dự lễ chào cờ đầu tuần, tại sân Trung tâm Hội nghị tỉnh.

UBND tỉnh

Toàn thể CC&NLĐ

8 giờ dự Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Techfest Vũng Đông Nam Bộ năm 2019, tại tp Vũng Tàu

UBND tỉnh

Đ/c Hồng, Phó Giám đốc Sở

8 giờ dự Tập huấn giảng viên nguồn về Phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em, tại tp HCM

Cục trẻ em

P.BTXH

8 giờ dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc "Vai trò, hiệu quả tín dụng chính sách trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững", tại VP UBND tỉnh

UBND tỉnh

Đ/c Khánh, Phó Giám đốc Sở

8 giờ Kiểm tra tốt nghiệp đào tạo nghề cho bộ đội xuất ngũ tại Công ty đào tạo nghề Vũng Tàu

P.QLGDNN

 

8 giờ họp công bố Biên bản điều tra tai nạn lao động tại tx Phú Mỹ

Đ/c Điểu, Chánh TTra

P.Thanh tra

Tuyên truyền phòng chống TNXH, tại huyện Châu Đức

P.PCTNXH

 

Đi kiểm tra cơ sở, tại tp Vũng Tàu

Đ/c Danh, Giám đốc Sở

Văn phòng

P.KHTC

Chiều

14 giờ họp Thẩm định dự án nhân rộng mô hình khuyến nông giảm nghèo năm 2019, tại Hội trường Sở

Đ/c Khánh, Phó Giám đốc Sở

P.BTXH

14 giờ Làm việc với những người có liên quan đến vụ TNLĐ, tại phòng Tiếp dân Sở

Đ/c Điểu, Chánh TTra

P.Thanh tra

Thứ Ba

24/9/2019

 Sáng

8 giờ dự Hội nghị khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế vùng Đông Nam Bộ, tại tp Vũng Tàu

UBND tỉnh

Đ/c Hồng, Phó Giám đốc Sở

8 giờ dự Hội thảo Sơ kết tình hình thực hiện NQ Hội nghị TW5 khóa XI khu vực phía Nam, tại tp HCM

Bộ LĐTBXH

Đ/c Khánh, Phó Giám đốc Sở

8 giờ dự Tọa đàm chính sách đối với người khuyết tật, tại tp HCM

Bộ LĐTBXH

Đ/c Khánh, Phó Giám đốc Sở

8 giờ 30 Họp Thường trực UBND tỉnh nghe báo cáo tình hình KTXH 9 tháng, ước quý III/2019, tại VP UBND tỉnh

UBND tỉnh

Đ/c Danh, Giám đốc Sở

8 giờ 30 dự Thẩm định Đề án sắp xếp đổi mới Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bà Rịa – Vũng Tàu, tại Sở NN&PTNT

Sở NN&PTNT

Đ/c Hùng, TP.LĐVLTL

8 giờ 30 dự Họp chuyên đề Hồ Chí Minh năm 2019, tại Cơ sở Tư vấn và Điều trị nghiện ma túy

Đ/c Thu, Đảng ủy viên

Theo thành phần mời

Tuyên truyền phòng chống TNXH, tại xã Phước Tỉnh – Long Điền

P.PCTNXH

 

Tập huấn phần mềm Quản lý văn bản và điều hành, tại tp Bà Rịa

Sở TTTT

Văn phòng

Kiểm tra tình hình sử dụng vốn vay giải quyết việc làm tại một số dự án vay vốn trên địa bàn huyện Côn Đảo (24 -27/9)

P.LĐVLTL

 

Kiểm tra tình hình thực hiện chính sách vay vốn đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo trên địa bàn tỉnh (24 - 26/9)

Đ/c Khánh, Phó Giám đốc Sở

P.BTXH

Tham gia đoàn kiểm tra tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực BHXH, BHTN, BHYT, tại huyện Long Điền và Xuyên Mộc (24, 26/9)

P.LĐVLTL

 

Chiều

14 giờ Họp cán bộ chủ chốt, tại Hội trường Sở

Đ/c Danh, Bí thư Đảng ủy

Theo thư mời

14 giờ Làm việc với những người có liên quan đến vụ TNLĐ, tại tp Vũng Tàu

Đ/c Điểu, Chánh TTra

P.Thanh tra

14 giờ Tập huấn quản lý ISO 9002:2015, tại tp Bà Rịa

Sở KH&CN

Theo danh sách

14 giờ dự thẩm định, trình phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư, cải tạo tại Khu điều trị nghiện ma túy tại huyện Xuyên Mộc, tại Sở KH&ĐT

Sở KH&ĐT

Đ/c Khánh, Phó Giám đốc Sở

Thứ Tư

25/9/2019

Sáng

8 giờ dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết thực hiện QĐ 49 của Thủ tướng Chính phủ, tại BCH QS tỉnh

BCĐ24

Đ/c Khánh, Phó Giám đốc Sở

P.NCC

8 giờ dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020, tại huyện Long Điền

UBND huyện Long Điền

P.QLGDNN

8 giờ 30 dự Họp thống nhất đề xuất kinh phí hỗ trợ thiệt hại cho các hộ dân bị đổ, sập do lốc gây ra trên địa bàn xã Phước Tân – Xuyên Mộc, tại  Sở NN&PTNT

Sở NN&PTNT

P.BTXH

9 giờ 30 Họp triển khai kế hoạch tham gia Hội diễn văn nghệ HSSV các cơ sở GDNN toàn quốc năm 2019, tại phòng Họp Sở

Đ/c Hồng, Phó Giám đốc Sở

P.QLGDNN

Tuyên truyền phòng chống TNXH, tại xã Phước Thuận – Xuyên Mộc

P.PCTNXH

 

Tập huấn phần mềm Quản lý văn bản và điều hành, tại tp Bà Rịa

Sở TTTT

Văn phòng

Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về lao động, ATVSLĐ, BHXH trên địa bàn tỉnh (25 – 27/9)

Đ/c Điểu, Chánh TTra

P.Thanh tra

Chiều

14 giờ Họp triển khai kết luận thanh tra của Sở tài chính về kinh phí hỗ trợ đào tạo nghề cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyên, tại phòng Họp Sở

Đ/c Hồng, Phó Giám đốc Sở

P.QLGDNN

14 giờ dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối (mở rộng) lần thứ II năm 2019, tại HT B TT HCCT tỉnh

ĐUK CQ&DN

Đ/c Danh, Bí thư Đảng bộ

Thứ Năm 26/9/2019

Sáng

8 giờ dự Lớp tập huấn về cập nhật kiến thức đối ngoại năm 2019, tại TT HCCT tỉnh

Sở Ngoại vụ

Văn phòng

Tuyên truyền phòng chống TNXH, tại xã Bình Châu – Xuyên Mộc

P.PCTNXH

 

Khảo sát hỗ trợ nhà ở cho người cao tuổi tại huyện Đất Đỏ

P.BTXH

 

Chiều

 

 

 

Thứ Sáu 27/9/2019

 Sáng

7 giờ dự Lễ khai giảng năm học 2019 – 2020, tại trường ĐH Lao động – Xã hội (CSII)

Trường ĐH LĐXH

Đ/c Khánh, Phó Giám đốc Sở

8 giờ 30 dự Hội nghị quán triệt, triển khai chi tiết một số điều của Luật Nuôi con nuôi, tại HT C1 TT HCCT tỉnh

UBND tỉnh

P.BTXH

Tuyên truyền phòng chống TNXH, tại thị trấn Phước Bửu – Xuyên Mộc

P.PCTNXH

 

Tuyên truyền phổ biến pháp luật tại huyện Côn Đảo

P.LĐVLTL

 

Đi học tập kinh nghiệm phần mềm an sinh xã hội, tại tỉnh Đồng Nai

Đ/c Danh, Giám đốc Sở

Theo danh sách

Chiều

14 giờ Tập huấn phần mềm Quản lý văn bản và điều hành, tại tp Bà Rịa

Sở TTTT

CBCCVC

Thứ Bảy 28/9/2019

Sáng

8 giờ dự Hội thi "Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động giỏi toàn quốc năm 2019", tại tp Vũng Tàu

Cục An toàn lao động

Đ/c Điểu, Chánh TTra

Tuyên truyền phòng chống TNXH, tại tp Bà Rịa

P.PCTNXH

 

Đăng ký làm thêm giờ

VP, KHTC, NCC, TTra

 

Chiều

 

 

 

Chủ nhật 29/9/2019

Sáng

Đăng ký làm thêm giờ

VP, KHTC, NCC, TTra

 

Hội thi ‘‘Phòng chống bạo lực học đường"

P.BTXH

 

Chiều

 

 

 

 

                                            

 

TL.GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG

(đã ký)
Mai Văn Thu