Lịch công tác Lịch công tác

Lịch tuần 20 - 2019

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
( Từ ngày 20/5/2019 đến 24/5/2019)

Thứ ngày

Thời gian

Nội dung, địa điểm

Người chủ trì

Thành phần

Thứ Hai 20/05/2019

Sáng

7 giờ 30 Dự lễ chào cờ đầu tuần, tại sân Trung tâm Hội nghị tỉnh

UBND tỉnh

Toàn thể CC&NLĐ

Tuyên truyền phòng chống ma túy, phòng chống mua bán người tại các trường THCS và Tiểu học trên địa bàn huyện Xuyên Mộc (20 – 24/5)

P.PCTNXH

 

Thanh tra việc thực hiện PL lao động, BHXH, ATVSLĐ nhằm Hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2019, tại thị xã Phú Mỹ (20, 21/5)

Đ/c Điểu, Chánh Thanh tra

P.Thanh tra

Chiều

 

 

 

Thứ Ba

21/5/2019

 Sáng

7 giờ 30 dự Buổi nói chuyện chuyên đề "Giáo dục mới" năm 2019, tại HT A TT HCCT tỉnh

Sở Giáo dục và Đào tạo

Đ/c Hồng, Phó Giám đốc Sở

Xét duyệt quyết toán ngân sách trung ương năm 2018 tại phòng LĐTBXH huyện Long Điền (cả ngày)

P.KHTC

 

Chiều

14 giờ Họp Ban chỉ đạo hè Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, tại VP UBND tỉnh

UBND tỉnh

Đ/c Cánh, TP.BTXH

Thứ Tư

22/5/2019

Sáng

8 giờ 30 dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đề  án  hỗ  trợ  doanh  nghiệp  thực  hiện  Hiệp  định  CPTPP  và  các  Hiệp định thương mại tự do khác, tại VP Tỉnh ủy

Tỉnh ủy

Đ/c Hồng, Phó Giám đốc Sở

Kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tp Vũng Tàu

P.LĐVLTL

 

Chiều

 

 

 

Thứ Năm 23/5/2019

 Sáng

8 giờ 30 dự Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương mười khoá XII, tại VP Tỉnh ủy

Tỉnh ủy

Đ/c Trang Đài, Giám đốc Sở

8 giờ 30 Tham gia buổi làm việc của đoàn thẩm tra Ban Văn Hóa – Xã hội HĐND tỉnh, tại Cơ sở Tư vấn và Điều trị nghiện ma túy

Ban VH-XH

Đ/c Khánh, Phó Giám đốc Sở

P.PCTNXH

Đi khảo sát đền thờ liệt sĩ tại huyện Long Điền, Bà Rịa

P.KHTC

P.NCC

 

Chiều

 

 

 

Thứ Sáu 24/5/2019

 Sáng

8 giờ Làm việc với các đơn vị có liên quan đến vụ tai nạn lao động, tại phòng Tiếp dân Sở

Đ/c Điểu, Chánh Thanh tra

P.Thanh tra

8 giờ 30 Họp nghe dự thảo ban hành quy chế phối hợp thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực GDĐT, dạy nghề, YT, VH… có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh, tại VP UBND tỉnh

Lịch UBND tỉnh

 

Chiều

14 giờ 30 tham dự chương trình Tọa đàm với chủ đề: "Phòng chống xâm hại trẻ em", tại Đài PT-TH

Đài PT-TH

 

Thứ Bảy 25/5/2019

Sáng

Đăng ký làm thêm giờ

VP, KHTC, NCC

 

Chiều

 

 

 

Chủ nhật 26/5/2019

Sáng

Đăng ký làm thêm giờ

VP, KHTC, NCC

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

                                            

 

TL.GIÁM ĐỐC
KT.CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(đã ký)
Đặng Thị Hạnh