Lịch công tác Lịch công tác

Lịch tuần 33 - 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
( Từ ngày 13/8/2018 đến 17/8/2018)

Thứ ngày

Thời gian

Nội dung, địa điểm

Người chủ trì

Thành phần

Thứ Hai 13/08/2018

Sáng

7 giờ 30 Dự Lễ chào cờ đầu tuần tại sân Trung tâm Hội nghị tỉnh.

UBND tỉnh

Toàn thể CC&NLĐ

8 giờ dự buổi chất vấn và trả lời chấp vấn trực tuyến tại Phiên họp thứ 26 của UBTVQH, tại Đoàn ĐBQH tỉnh

Đoàn ĐBQH tỉnh

Đ/c Khánh, Phó Giám đốc Sở

7 giờ 45 dự Hội thảo "Tiêu chuẩn lao động quốc tế và quy định pháp luật về quan hệ lao động - Vai trò đảm bảo thực thi của Thanh tra lao động", tại TP.HCM (13,14/8)

Thanh tra bộ

P.Thanh tra

8 giờ  Làm việc với những người có liên quan đến vụ tai nạn lao động, tại Vũng Tàu

Đ/c Điểu, Chánh Thanh tra

P.Thanh tra

9 giờ 30 dự Họp HĐ thẩm định báo cáo  nghiên cứu tiền khả thi, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án bảo tồn, tôn tạo di tích nghĩa trang Hàng Dương, Côn Đảo, tại VP UBND tỉnh

UBND tỉnh

Đ/c Trang Đài, Giám đốc Sở

10 giờ dự Họp cho  ý kiến về việc sắp xếp tổ chức bộ máy của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, tại VP UBND tỉnh

UBND tỉnh

P.CSATLĐ

Chiều

14 giờ dự buổi chất vấn và trả lời chấp vấn trực tuyến tại Phiên họp thứ 26 của UBTVQH, tại  Đoàn ĐBQH tỉnh

Đoàn ĐBQH tỉnh

Đ/c Khánh, Phó Giám đốc Sở

Thứ Ba

14/08/2018

 Sáng

8 giờ 30 dự Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 7/2018, tại VP UBND tỉnh

UBND tỉnh

Đ/c Trang Đài, Giám đốc Sở

8 giờ tham gia Đoàn giám sát về công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh (14-23/8)

Ban Văn hóa – Xã hội

Đ/c Khánh, Phó Giám đốc Sở

Khảo sát tình hình đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động tại xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu

Đ/c Hồng, Phó Giám đốc Sở

P.DN

Kiểm tra việc thực hiện quy định PL về LĐ, ATVSLĐ, BHXH tại doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh (14 – 17/8)

Đ/c Điểu, Chánh Thanh tra

P.Thanh tra

Chiều

14 giờ dự Nghe báo cáo tình hình thực hiện kiến nghị KTNN năm 2016 và các năm về trước; thông qua dự thảo QĐ thành lập tổ triển khai thực hiện kết luận của KTNN, tại VP UBND tỉnh

Lịch UBND tỉnh

Đ/c Hồng, Phó Giám đốc Sở

14 giờ dự Thông qua phương án thiết kế cơ sở dự án Đầu tư cải tạo lại khu cai nghiện ma túy tại huyện Xuyên Mộc, tại VP UBND tỉnh

Lịch UBND tỉnh

Đ/c Trang Đài, Giám đốc Sở

Thứ Tư

15/08/2018

Sáng

8 giờ 30 dự Hội nghị đối thoại giữa Lãnh đạo tỉnh với Doanh nghiệp và nhà đầu tư, tại HT B TT HCCT tỉnh

Lịch UBND tỉnh

Đ/c Trang Đài, Giám đốc Sở

Chiều

 

 

 

Thứ Năm 16/08/2018

 Sáng

7 giờ 30 Hội nghị tập huấn tuyên truyền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2018, tại Bình Dương

Ban Tuyên giáo Trung ương

Đ/c Hồng, Phó Giám đốc Sở

P.CSATLĐ

Huấn luyện Đội tuyển nhà giáo chuẩn bị tham dự Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2018, tại trường Cao đẳng Kỹ thuật – Công nghệ BRVT

Đ/c Triều, TP.DN

 

Chiều

 

 

 

Thứ Sáu 17/08/2018

 Sáng

8 giờ Hội thảo về các chính sách liên quan đến quản lý, sử dụng lao động nước ngoài, tại HT C TT HCCT tỉnh

Lãnh đạo Sở

P.VLTL

8 giờ 30 dự Hội thảo chuyên đề Y tế, chỉnh hình và PHCN thuộc ngành LĐTBXH, tại Quảng Nam (17,18/8)

Cục Bảo trợ Xã hội

P.BTXH

Làm việc với Tổng cục giáo dục nghề nghiệp về việc kiểm tra công tác tự đánh giá, bảo đảm chất lượng giáo dục nghề nghiệp tại trường Cao đẳng Quốc tế Vabis và trường Cao đẳng nghề Dầu khí

Tổng cục GDNN

Đ/c Hồng, Phó Giám đốc Sở

Chiều

 

 

 

Thứ Bảy 18/08/2018

Sáng

Đăng ký làm thêm giờ

VP, NCC, KHTC

 

Chiều

 

 

 

Chủ nhật 19/08/2018

Sáng

Đăng ký làm thêm giờ

VP, NCC, KHTC

 

Chiều

 

 

 

 

                                            

 

TL.GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG
(đã ký)
MAI VĂN THU