Lịch công tác Lịch công tác

LỊCH TUẦN 38-2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU          LỊCH CÔNG TÁC TUẦN – BAN LÃNH ĐẠO SỞ

                   SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI                ( Từ ngày 21/9/2020 đến ngày 27/9/2020)

 

Thứ ngày

Thời gian

Nội dung, địa điểm

Người chủ trì

Thành phần

Bộ phận

Chuẩn bị

 

 

Thứ Hai

21/9/2020

Sáng

7 giờ 30 Dự lễ chào cờ đầu tuần, tại sân Trung tâm Hội nghị tỉnh.

UBND tỉnh

Toàn thể CC&NLĐ

 

09 giờ 00, Họp thẩm định quỹ tiền lương Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp, tại Phòng họp Sở (Lầu 5)

Đ/c Trúc My – PGĐ Sở

P. LĐVLTL, Sở TC, Sở KHĐT, Cty TNHH Lâm Nghiệp

VP chuẩn bị Phòng họp

Chiều

14 giờ 30, Đoàn Thanh tra – Bộ LĐTBXH làm việc với đại diện Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh BR-VT, tại Phòng họp Sở (Lầu 5).

Lãnh đạo Sở

Thanh tra Sở

VP chuẩn bị Phòng họp

Thứ Ba

22/9/2020

Sáng

08 giờ 00, Họp thảo luận dự toán NSNN năm 2021 với Sở Tài chính, tại Hội trường Sở Tài chính.

Sở Tài chính

Lãnh đạo Sở, P. KHTC, các TP chuyên môn

 

08 giờ 30, Làm việc với Bưu điện tỉnh về công tác chi trả trợ cấp xã hội tại cộng đồng, tại Phòng họp Sở (Lầu 5).

Đ/c Trúc My – PGĐ Sở

P. BTXH

VP chuẩn bị

Phòng họp

Chiều

 

 

 

 

Thứ Tư

23/9/2020

Sáng

07 giờ 30, Viếng Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh.

UBND tỉnh

Theo kế hoạch của Ban Tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VII

P. NCC chuẩn bị

08 giờ 30, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bà Rịa–Vũng Tàu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, tại Hội trường A - Trung tâm hội nghị tỉnh.

Tỉnh ủy

Đ/c Danh – GĐ Sở, Đ/c Khánh – PGĐ Sở

 

08 giờ 30, Họp bàn về việc tổ chức chương trình Hành trình cuộc sống năm 2020 trao tặng 100 xe đạp và 05 hợp đồng bảo hiểm nhân thọ cho 105 trẻ em trên địa bàn tỉnh, tại Phòng họp Sở (Lầu 5).

Đ/c Trúc My – PGĐ Sở

P. BTXH, Sở Y tế, Sở VHTT

VP chuẩn bị Phòng họp

Chiều

 

 

 

 

Thứ Năm 24/9/2020

Sáng

08 giờ 30, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bà Rịa–Vũng Tàu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, tại Hội trường A - Trung tâm hội nghị tỉnh.

Tỉnh ủy

Đ/c Danh – GĐ Sở, Đ/c Khánh – PGĐ Sở

 

Chiều

 

 

 

 

Thứ Sáu 25/9/2020

Sáng

08 giờ 30, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bà Rịa–Vũng Tàu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, tại Hội trường A - Trung tâm hội nghị tỉnh.

Tỉnh ủy

Đ/c Danh – GĐ Sở, Đ/c Khánh – PGĐ Sở

 

Chiều

 

 

 

 

Thứ Bảy (26/9/2020)

19 giờ 30, Dự Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh BR-VT lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh.

Lịch UBND tỉnh

 

Chờ xin ý kiến lãnh đạo

Chủ nhật 27/9/2020

Dự lễ trao tặng xe đạp cho học sinh nghèo do công ty Bảo hiểm bảo việt nhân thọ tỉnh BRVT trao tặng, tại Nhà hàng Trung tâm hành chính tỉnh.

Đ/c Trúc My- PGĐ Sở

P. BTXH

 

 

 

TL.GIÁM ĐỐC

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(Đã ký)

 

Mai Văn Thu

 

 

 


Hiển thị 1 - 15 of 120 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 15
của 8