Lịch công tác Lịch công tác

Lịch tuần 49 - 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
( Từ ngày 03/12/2018 đến 07/12/2018)

Thứ ngày

Thời gian

Nội dung, địa điểm

Người chủ trì

Thành phần

Thứ Hai 03/12/2018

Sáng

7 giờ 30 Dự Lễ chào cờ đầu tuần tại sân Trung tâm Hội nghị tỉnh.

UBND tỉnh

Toàn thể CC&NLĐ

7 giờ Tổ chức lớp tuyên truyền phòng, chống tệ nạn xã hội tại các trường học trên địa bàn huyện Đất Đỏ

Đ/c Hương, PTP.PCTNXH

P.PCTNXH

8 giờ Tuyên truyền phổ biến pháp luật tại huyện Long Điền

Đ/c Hùng, TP.LĐVLTL

 

Tham gia Đoàn Thanh tra Sở Tài chính thanh tra chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho bộ đội xuất ngũ, tại các cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh (03 – 07/11)

Sở Tài chính

P.QLGDNN

Chiều

14 giờ Họp Ban cán sự Đảng UBND tỉnh thông qua dự thảo chương trình hành động của Ban thường vụ Tỉnh ủy BRVT thực hiện Nghị quyết về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tại VP UBND tỉnh

UBND tỉnh

Đ/c Trang Đài, Giám đốc Sở

14 giờ Tổ chức lớp tuyên truyền phòng, chống mại dâm và mua bán người cho các đối tượng là chủ và nhân viên cơ sở kinh doanh dịch vụ

Đ/c Hương, PTP.PCTNXH

P.PCTNXH

15 giờ dự Họp thường trực UBND tỉnh thông qua quy hoạch sắp xếp, ổn định dân cư gắn với đầu tư cơ sở hạ tầng và xây dựng nông thôn mới vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh BRVT giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến 2030, tại VP UBND tỉnh

UBND tỉnh

Đ/c Khánh, Phó Giám đốc Sở

14 giờ 30 dự Họp công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2018, tại Cục Thống kê tỉnh

Cục Thống kê tỉnh

Đ/c Thu, Chánh Văn phòng

Thứ Ba

04/12/2018

 Sáng

8 giờ dự Hội thảo về cam kết lao động của Việt Nam trong hai hiệp định CPTPP và FTA với EU",  tại Nhà khách NCC – tp HCM

Bộ LĐTBXH

Đ/c Hùng, TP.LĐVLTL

8 giờ Hội nghị sơ kết Nghị quyết số 71/2016/NQ-HĐND, tại Hội trường Sở

Đ/c Khánh, Phó Giám đốc Sở

P.PCTNXH

8 giờ Dự kiểm tra tốt nghiệp đào tạo nghề cho bộ đội xuất ngũ tại trung tâm dạy nghề lái xe hải Vân

P.QLGDNN

 

Kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh (04 -05/12)

Đ/c Hương, PTP.PCTNXH

P.PCTNXH

Chiều

14 giờ Họp tập thể Ủy ban nghe báo cáo nội dung trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 9 – HĐND tỉnh khóa VI, tại VP UBND tỉnh

Lịch UBND tỉnh

Đ/c Trang Đài, Giám đốc Sở

Thứ Tư

05/12/2018

Sáng

8 giờ 30 dự Hội thảo tham vấn lấy ý kiến về khả năng phê chuẩn, áp dụng Công ước số 98 của ILO về Quyền tổ chức và thương lượng tập thể tại Việt Nam,  tại Nhà khách NCC – tp HCM

Bộ LĐTBXH

Đ/c Hùng, TP.LĐVLTL

8 giờ 30 dự Lễ công bố nghề truyền thống sản xuất muối huyện Long Điền, tại Trung tâm Văn hóa Học tập cộng đồng xã An Ngãi

UBND huyện Long Điền

P.QLGDNN

8 giờ 30 Làm việc với UBND huyện Xuyên Mộc về KH phát triển KTXH, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân XM, tại UBND huyện Xuyên Mộc

Lịch UBND tỉnh

Đ/c Khánh, Phó Giám đốc Sở

Tham gia đoàn kiểm tra, giám sát công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2018 tại các huyện, thị, thành phố (05-07/12)

Sở NN&PTNT

Đ/c Hồng, Phó Giám đốc Sở

Chiều

14 giờ 30 Nghe báo cáo Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp làng nghề trên địa bàn tỉnh, tại VP UBND tỉnh

Lịch UBND tỉnh

Đ/c Hồng, Phó Giám đốc Sở

Thứ Năm 06/12/2018

 Sáng

8 giờ Dự Hội thảo nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm VH, TT- HTCĐ các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, tại HT B TT HCCT tỉnh

Lịch UBND tỉnh

P.BTXH

8 giờ dự Hội thảo thúc đẩy thực hiện các mô hình phòng ngừa bạo lực trên cơ sở giới và thành phố an toàn, tại Nhà khách NCC – tp HCM

UBQGVSTBPN Việt Nam

Đ/c Ngà, PTP.BTXH

8 giờ 30 Thông qua dự thảo Đề án hỗ trợ DN thực hiện Hiệp định thương mại tự do CPTPP&các Hiệp định TM tự do khác, tại VP UBND tỉnh

Lịch UBND tỉnh

P.LĐVLTL

9 giờ họp Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh Sở, tại phòng Họp Sở

Đ/c Hồng, Chủ tịch HCCB Sở

Hội viên

Chiều

14 giờ Họp đánh giá phân loại CCVC-NLĐ năm 2018, tại phòng Họp Sở

Đ/c Trang Đài, Giám đốc Sở

Lãnh đạo Sở

Thứ Sáu 07/12/2018

 Sáng

8 giờ 30 Tham dự thảo luận tổ đại biểu HĐND tỉnh số 4 tại kỳ họp thứ Chín, HĐND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu khóa VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021, tại VP UBND tỉnh

HĐND tỉnh

Đ/c Trang Đài, Giám đốc Sở

Chiều

14 giờ Họp chi bộ Hành chính – BTXH, tại Hội trường Sở

Đ/c Cánh, Bí thư Chi bộ

Đảng viên chi bộ

Thứ Bảy 08/12/2018

Sáng

Đăng ký làm thêm giờ

VP, KHTC, NCC

 

8 giờ 30 dự Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 27 (mở rộng), tại HT B TT HCCT tỉnh

Tỉnh ủy

Đ/c Trang Đài, Giám đốc Sở

Chiều

 

 

 

Chủ nhật 09/12/2018

Sáng

Đăng ký làm thêm giờ

VP, KHTC, NCC

 

Chiều

 

 

 

 

                                            

 

TL.GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG
(đã ký)
Mai Văn Thu

 


Hiển thị 1 - 15 of 29 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 15
của 2