Lịch công tác Lịch công tác

LỊCH TUẦN 31 - 2021

                ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU                                                                                                                        LỊCH CÔNG TÁC TUẦN - BAN LÃNH ĐẠO SỞ

                 SỞ LAO ĐỘNG -THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI                                                                                                                            (Từ ngày 02/08/2021 đến ngày 08/08/2021)

 

 

Thứ ngày

Thời gian

Nội dung, địa điểm

Người chủ trì

Thành phần

Phòng CM chuẩn bị

Văn phòng

Thứ Hai 02/08/2021

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ Ba

03/08/2021

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ Tư

04/08/2021

Sáng

08 giờ 30 Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất – Quốc hội khóa XV, tại VP UBT (P.301)  

Đoàn ĐBQH tỉnh

Đ/c Trúc My – PGĐ Sở

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ Năm 05/08/2021

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ Sáu 06/08/2021

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ Bảy 07/08/2021

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Chủ nhật 08/08 /2021

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

TL. GIÁM ĐỐC

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Mai Văn Thu

 

 


Hiển thị 1 - 15 of 167 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 15
của 12