Lịch công tác Lịch công tác

Lịch tuần 42 - 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
( Từ ngày 15/10/2018 đến 19/10/2018)

Thứ ngày

Thời gian

Nội dung, địa điểm

Người chủ trì

Thành phần

Thứ Hai 15/10/2018

Sáng

7 giờ 30 Dự Lễ chào cờ đầu tuần tại sân Trung tâm Hội nghị tỉnh.

UBND tỉnh

Toàn thể CC&NLĐ

7 giờ 30 dự Hội diễn "Tiếng hát Người cao tuổi" tỉnh BRVT lần thứ XV – năm 2018, tại TT VH tỉnh

TT VH tỉnh

P.BTXH

8 giờ Họp thống nhất nội dung xây dựng NQ quy định mức hỗ trợ cho các hộ nghèo tham gia dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo, tại Phòng Họp Sở

Đ/c Khánh, Phó Giám đốc Sở

P.BTXH

8 giờ Kiểm tra tốt nghiệp bộ đội xuất ngũ tham gia học nghề tại Trung tâm dạy nghề lái xe Hoàng Anh

P.QLGDNN

 

8 giờ dự Lễ khai giảng lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2018, tại huyện Côn Đảo

Trường CĐ Du lịch VT

P.QLGDNN

9 giờ dự Hội nghị gặp mặt, đối thoại và đưa ra giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp, cơ sở hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch, tại HT Khách sạn Cao Su – tp Vũng Tàu

Sở Du lịch

P.QLGDNN

Kiểm tra việc thực hiện các quy định về PL về lao động, ATVSLĐ, BHXH trên địa bàn tỉnh (15-19/10)

Đ/c Điểu, Chánh Thanh tra

P.Thanh tra

Tiếp đưa đoàn Người có công CM thăm quan và làm việc với Bộ Quốc phòng, Bộ LĐTBXH, tại Hà Nội (15 – 18/10)

Đ/c Trang Đà, Giám đốc Sở

P.NCC

Chiều

14 giờ 45 dự Họp Thường trực Tỉnh ủy báo cáo kiểm tra giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TW về giảm nghèo bền vững tại thành phố Vũng Tàu và huyện Đất Đỏ, tại VP Tỉnh ủy

Tỉnh ủy

Đ/c Khánh, Phó Giám đốc Sở

14 giờ dự Xem xét, thống nhất việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty TNHH MTV Thoát nước và Phát triển đô thị tỉnh, tại Sở KH&ĐT

Sở KH&ĐT

Đ/c Hùng, TP.LĐVLTL

Thứ Ba

16/10/2018

 Sáng

8 giờ dự Hội thảo "Vai trò của đại diện lao động và giải quyết tranh chấp lao động – thực trạng và giải pháp", tại tp HCM

Viện Nghiên cứu Lập pháp

Đ/c Hùng, TP.LĐVLTL

8 giờ dự Hội nghị tuyên truyền về "Năm an toàn giao thông 2018", tại HT B TT HCCT tỉnh

ĐUKCQ tỉnh

Theo thư mời

8 giờ dự Hội nghị tập huấn công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí năm 2018, tại HT C2 TT HCCT tỉnh

Sở TTTT

Đ/c Thu, CVP

8 giờ dự Buổi tọa đàm hướng dẫn các cơ chế chính sách mới, tại HT A TT HCCT tỉnh

Sở Tài chính

P.KHTC

Tham gia Đoàn khảo sát mô hình Điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ, điều trị nghiện ma túy tại cộng đồng của CC.PCTNXH tp Hà Nội (16 – 17/10)

Đ/c Hương, PTP.PCTNXH

P.PCTNXH

Tham gia đoàn giám sát tình hình triển khai thực hiện NQ 47/2016/NQ-HĐND về đề án giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh

Đ/c Khánh, Phó Giám đốc Sở

P.BTXH

Kiểm tra công tác phòng, chống tai nạn thương tích và Đề án sữa học đường tại các huyện, thị, thành phố (16 – 19/10)

P.BTXH

 

Tham gia Đoàn kiểm tra sở kết thực hiện Đề án phát triển kinh tế - xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh giai đoạn II (16 – 18/10)

Ban Dân tộc

Đ/c Trang, PTP.BTXH

Chiều

 

 

 

Thứ Tư

17/10/2018

Sáng

8 giờ 30 dự Họp thẩm định Quy hoạch phát triển nghành nông nghiệp tỉnh BRVT đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, tại Sở NN&PTNT

Sở NN&PTNT

P.QLGDNN

8 giờ Làm việc với Đoàn giám sát tình hình thực hiện NQ 47/2016/NQ-HĐND về đề án giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020, tại Hội trường Sở

Đ/c Khánh, Phó Giám đốc Sở

P.BTXH

8 giờ 30 dự Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW về "tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới", tại HT B TT HCCT tỉnh

Tỉnh ủy

Đ/c Hồng, Phó Giám đốc Sở

8 giờ tham dự "Tọa đàm vai trò của nữ CBCĐ", tại tx Phú Mỹ

LĐLĐ tỉnh

Đ/c Trâm, PTP.LĐVLTL

Tổ chức tập huấn an toàn lao động cho nông dân thành phố Bà Rịa

Sở NN&PTNT

Đ/c Hùng, TP.LĐVLTL

Kiểm tra, giám sát, hướng dẫn xây dựng và duy trì hoạt động Điểm tư vấn, chăm sóc hỗ trợ điều trị nghiện (17 – 18/10)

P.PCTNXH

 

Chiều

 

 

 

Thứ Năm 18/10/2018

 Sáng

8 giờ 30 dự Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị, Kết luận 23-KL/TW và Chỉ thị số 25-CT/TW của Ban Bí thư, Quyết định 854, 855-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tại VP Tỉnh ủy

Tỉnh ủy

Lãnh đạo Sở

8 giờ 30 dự Nghe báo cáo kết quả công tác đo đạc lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ phương án sử dụng đất của Công ty Lâm nghiệp BRVT, tại Sở NN&PTNT

Sở NN&PTNT

P.QLGDNN

8 giờ 30 dự Họp thường trực UBND tỉnh thông qua QH sắp xếp, ổn định dân cư gắn với đầu tư cơ sở hạ tầng và xây dựng NTM vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh giai đoạn  2016 – 2020, tại VP UBND tỉnh

Lịch UBND tỉnh

Đ/c Khánh, Phó Giám đốc Sở

9 giờ 30 dự Thông qua dự thảo CTHĐ của Tỉnh ủy thực hiện NQ số: 28-NQ/TW về Chính sách cải cách BHXH, tại VP UBND tỉnh

Lịch UBND tỉnh

Đ/c Hồng, Phó Giám đốc Sở

Kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật lao động, ATVSLĐ tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Vũng Tàu

Đ/c Hùng, TP.LĐVLTL

P.LĐVLTL

Chiều

 

 

 

Thứ Sáu 19/10/2018

 Sáng

Hội thi nấu ăn nhân dịp kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, tại Trung tâm Điều dưỡng  Người có công tỉnh BRVT

TT DDNCC tỉnh BRVT

Theo Kế hoạch

Làm việc với Trường Đại học Kinh tế về xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật theo NĐ 16/2015/NĐ-CP, tại phòng Họp Sở

Đ/c Trang Đài, Giám đốc Sở

P.KHTC

P.BTXH

8 giờ  Kiểm tra tốt nghiệp bộ đội xuất ngũ tham gia học nghề, tại trường trung cấp nghề giao thông vận tải

P.QLGDNN

 

Chiều

14 giờ  Thông qua Chương trình 135 giai đoạn 2019 – 2020, tại VP UBND tỉnh

Lịch UBND tỉnh

Đ/c Khánh, Phó Giám đốc Sở

Thứ Bảy 20/10/2018

Sáng

Đăng ký làm thêm giờ

VP, KHTC, NCC

 

8 giờ dự Họp mặt Doanh nhân nữ Khu vực Miền Đông Nam bộ Kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2018, tại tp Vũng Tàu

VCCI tỉnh

Đ/c Trang Đài, Giám đốc Sở

Theo dõi lớp bồi dưỡng kiến thức về Logistics cho giáo viên, giảng viên tại trường Đại học BRVT (Cơ sở 2) (20 – 21/10)

P.QLGDNN

 

Chiều

 

 

 

Chủ nhật 21/10/2018

Sáng

Đăng ký làm thêm giờ

VP, KHTC, NCC

 

Chiều

 

 

 

 

                                            

 

TL.GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG
(đã ký)
Mai Văn Thu

 


Hiển thị 1 - 15 of 20 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 15
của 2