Lịch công tác Lịch công tác

Lịch tuần 33 - 2019

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
( Từ ngày 29/7/2019 đến 23/8/2019)

Thứ ngày

Thời gian

Nội dung, địa điểm

Người chủ trì

Thành phần

Thứ Hai 19/8/2019

Sáng

7 giờ 30 Dự lễ chào cờ đầu tuần, tại sân Trung tâm Hội nghị tỉnh

UBND tỉnh

Toàn thể CC&NLĐ

10 giờ dự Giao ban Thường trực Tỉnh ủy để cho ý kiến về xin chủ trương hỗ trợ kinh phí tổ chức Đề án nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững, tại VP Tỉnh ủy

Tỉnh ủy

Đ/c Khánh, Phó Giám đốc Sở

Đi học tập kinh nghiệm giải quyết việc làm tại các tỉnh miền Trung (18-22/8)

Đ/c Trang Đài, Giám đốc Sở

Danh sách đoàn

Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về lao động, ATVSLĐ, BHXH tại các doanh nghiệp, hộ kinh doanh dịch vụ trên địa bàn TP.Vũng Tàu (19, 23/8)

Đ/c Điểu, Chánh TTra

P.Thanh tra

Chiều

 

 

 

Thứ Ba

20/8/2019

 Sáng

8 giờ dự Tập huấn nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo năm 2019 cấp huyện, xã, tại TT HCCT tỉnh (20 -23/8)

Đ/c Khánh, Phó Giám đốc Sở

P.BTXH

8 giờ dự Lễ ra mắt Mô hình "Địa chỉ tin cậy, nhà tạm lánh" tại cộng động, tại thị trấn Phước Bửu – Xuyên Mộc

UBND tt Phước Bửu

P.BTXH

8 giờ dự Hội nghị toàn quốc sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tại VP Tỉnh ủy

Tỉnh ủy

Đ/c Khánh, Phó Giám đốc Sở

9 giờ 30 dự Họp thường trực UBND tỉnh nghe báo cáo kế hoạch đảm bảo an sinh xã hội cho người dân 03 xã: Xuyên Mộc, Hòa Hội, Hòa Hiệp thuộc huyện Xuyên Mộc, tại VP UBND tỉnh

UBND tỉnh

Đ/c Triều, TP.QLGDNN

Thanh tra việc thực hiện pháp luật lao động, ATVSLĐ tại các công trình xây dựng trên địa bàn huyện Xuyên Mộc (20 – 22/8)

Đ/c Điểu, Chánh TTra

P.Thanh tra

Chiều

14 giờ Thống nhất giải pháp nâng cao hiệu quả phần mềm chỉ đạo điều hành và kiểm soát tiến độ thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh giao, tại VP UBND tỉnh

UBND tỉnh

Đ/c Khánh, Phó Giám đốc Sở

 

 

 

Thứ Tư

21/8/2019

Sáng

8 giờ 30 dự Họp thống nhất kế hoạch thẩm định xếp hạng lại bệnh viện, tại Sở Y tế

Sở Y tế

P.KHTC

Chiều

14 giờ Họp đoàn kiểm tra liên ngành tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho NLĐ trên địa bàn tỉnh, tại Sở Tư pháp

Sở Tư pháp

P.LĐVLTL

14 giờ Họp dự họp, thống nhất cá nội dung của Quy chế quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công địa phương, tại Sở Công thương

Sở Công thương

P.QLGDNN

14 giờ dự Buổi làm việc với các ngành thuộc khối Văn hóa Xã hội Tỉnh, tại VP UBND tỉnh

Lịch UBND tỉnh

Đ/c Khánh, Phó Giám đốc Sở

Thứ Năm 22/8/2019

Sáng

8 giờ 30 Kiểm tra triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở tại thị xã Phú Mỹ

BCĐ thực hiện QCDC ở CS

Đ/c Trang Đài, Giám đốc Sở

8 giờ 30 Họp Ban chỉ đạo hè và Tổng kết hoạt động hè năm 2019, tại VP UBND tỉnh

Lịch UBND tỉnh

Đ/c Khánh, Phó Giám đốc Sở

Tham dự lớp tập huấn nghiệp vụ hoạt động Quỹ Bảo trợ trẻ em 2019, tại tỉnh Quảng Ngãi (22-25/8)

Quỹ Bảo trợ trẻ em VN

P.BTXH

Chiều

 

 

 

Thứ Sáu 23/8/2019

 Sáng

8 giờ dự Họp mặt kỉ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; 25 năm Ngày thành lập huyện Châu Đức, tại huyện Châu Đức

UBND huyện Châu Đức

Đ/c Khánh, Phó Giám đốc Sở

8 giờ 30 Kiểm tra triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở tại huyện Xuyên Mộc

BCĐ thực hiện QCDC ở CS

Đ/c Trang Đài, Giám đốc Sở

8 giờ 30 dự Tổng kết hoạt động Hè thành phố Bà Rịa năm 2019, tại tp Bà Rịa

UBND tp Bà Rịa

P.BTXH

Chiều

13 giờ 30 Kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật lao động, lao động nước ngoài đợt II/2019 tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

P.LĐVLTL

 

Thứ Bảy 24/8/2019

Sáng

Đăng ký làm thêm giờ

VP, KHTC, NCC, TTra

 

Chiều

 

 

 

Chủ nhật 25/8/2019

Sáng

Đăng ký làm thêm giờ

VP, KHTC, NCC, TTra

 

Chiều

 

 

 

 

                                            

 

TL.GIÁM ĐỐC
KT.CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(đã ký)
Lê Anh Đoàn

 


Hiển thị 1 - 15 of 63 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 15
của 5