Lịch công tác Lịch công tác

Lịch tuần 46 - 2019

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
( Từ ngày 18/11/2019 đến 22/11/2019)

Thứ ngày

Thời gian

Nội dung, địa điểm

Người chủ trì

Thành phần

Thứ Hai

18/11/2019

Sáng

7 giờ 30 Dự lễ chào cờ đầu tuần, tại sân Trung tâm Hội nghị tỉnh.

UBND tỉnh

Toàn thể CC&NLĐ

8 giờ Làm việc với Đoàn công tác Cục Phòng chống tệ nạn xã hội, tại phòng Họp Sở

Đ/c Khánh, Phó Giám đốc Sở

P.PCTNXH

Kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật lao động, AT-VSLĐ, BHXH tại doanh nghiệp trên địa bàn tp.Vũng Tàu và tx.Phú Mỹ (18 – 22/11)

Đ/c Điểu Chánh TTra

P.Thanh tra

Thẩm tra các tiêu chí xã nông thôn mới tại huyện Châu Đức, Đất Đỏ, Xuyên Mộc (18 -22/11)

P.QLGDNN

 

Chiều

14 giờ dự Lễ khai giảng năm học 2019 – 2020 và trao bằng tốt nghiệp cao đẳng niên khóa 2016 – 2019, tại tp Bà Rịa

Trường CĐ Dầu khí

Đ/c Hồng, Phó Giám đốc Sở

Thứ Ba

19/11/2019

 Sáng

7 giờ 30 Tuyên truyền phòng chống ma túy, mại dâm và phòng chống mua bán người tại huyện Châu Đức và tp Vũng Tàu

P.PCTNXH

 

8 giờ 30 dự Kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, tại tp Vũng Tàu

Hội CTĐ VN tỉnh

 

8 giờ 30 dự Tổ thảo luận BCH Đảng bộ tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng năm 2019 và phương hướng, nhiệm năm 2020, tại VP Tỉnh ủy

Tỉnh ủy

Đ/c Danh, Giám đốc Sở

Kiểm tra công tác trẻ em, bình đẳng giới – vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2019, tại huyện Xuyên Mộc

P.BTXH

 

Chiều

13 giờ 30 Tuyên truyền phòng chống ma túy, mại dâm và phòng chống mua bán người tại huyện Châu Đức và tp Vũng Tàu

P.PCTNXH

 

14 giờ Thẩm định quyết toán kinh phí đào tạo nghề cho lao động nông thôn

P.QLGDNN

P.KHTC

14 giờ dự Họp thẩm tra của Ban Văn hóa – Xã hội về các tờ trình trình HĐND tỉnh, tại VP HĐND tỉnh

HĐND tỉnh

Đ/c Danh, Giám đốc Sở

Thứ Tư

20/11/2019

Sáng

7 giờ 30 Tuyên truyền phòng chống ma túy, mại dâm và phòng chống mua bán người tại huyện Châu Đức và tp Vũng Tàu

P.PCTNXH

 

7 giờ 30 dự Hội thi tay nghề Dầu khí lần thứ VI năm 2019, tại tp Bà Rịa

Tập đoàn Dầu khí VN

Đ/c Hồng, Phó Giám đốc Sở

8 giờ Thanh tra tại Trung tâm Công tác Xã hội

Thanh tra Sở

P.BTXH

P.KHTC

Văn phòng

8 giờ Dự Họp mặt truyền thống Ngày NGVN và nhận cờ thi đua của Chính phủ, tại Trường CĐ Sư phạm tỉnh

Trường CĐSP tỉnh

P.QLGDNN

8 giờ 30 dự họp Ban thường vụ Tỉnh ủy về Chính sách mở rộng đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng trên địa bàn tỉnh, tại VP Tỉnh ủy

Tỉnh ủy

Đ/c Khánh, Phó Giám đốc Sở

Kiểm tra đột xuất tình hình thực hiện pháp luật lao động, lao động nước ngoài tại doanh nghiệp

P.LĐVLTL

 

Chiều

13 giờ 30 Tuyên truyền phòng chống ma túy, mại dâm và phòng chống mua bán người tại huyện Châu Đức và tp Vũng Tàu

P.PCTNXH

 

14 giờ Dự Lễ kỹ niệm 30 năm ngày thành lập trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải và kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt nam 20/11, tai tp Bà Rịa

Đ/c Triều, TP.QLGDNN

 

Thứ Năm 21/11/2019

Sáng

7 giờ 30 Tuyên truyền phòng chống ma túy, mại dâm và phòng chống mua bán người tại tp Vũng Tàu

P.PCTNXH

 

8 giờ dự Hội thảo "Bạo lực đối với phụ nữ khuyết tật: Thực trạng và khuyến nghị", tại tp Hồ Chí Minh

Bộ LĐTBXH

P.BTXH

8 giờ dự lớp tập huấn Lồng ghép giới trong các lĩnh vực Lao động, việc làm và bảo trợ xã hội cho cán bộ ngành LĐTBXH cấp tỉnh, cấp huyện, tại tp. Vũng Tàu (21 - 22/11)

Đ/c Khánh, Phó Giám đốc Sở

P.BTXH

8 giờ Họp đánh giá nội bộ với Tư vấn ISO, tại Hội trường Sở

Đ/c Hạnh, Phó Chánh VP

Theo ds mời

Tuyên truyền phổ biến pháp luật tại KCN tx Phú Mỹ và tp Vũng Tàu (21 - 22/11)

Đ/c Hùng, TP.LĐVLTL

 

Chiều

13 giờ 30 Tuyên truyền phòng chống ma túy, mại dâm và phòng chống mua bán người tại tp Vũng Tàu

P.PCTNXH

 

14 giờ Tham gia Đoàn chủ tịch Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ III năm 2019, tại HT A TT HCCT tỉnh

BTC ĐHĐBCDTTS

Đ/c Khánh, Phó Giám đốc Sở

14 giờ dự Họp thẩm tra của Ban Văn hóa – Xã hội về các tờ trình trình HĐND tỉnh, tại VP HĐND tỉnh

HĐND tỉnh

Đ/c Khánh, Phó Giám đốc Sở

Thứ Sáu 22/11/2019

 Sáng

7 giờ 30 Tuyên truyền phòng chống ma túy, mại dâm và phòng chống mua bán người tại huyện Châu Đức

P.PCTNXH

 

7 giờ 30 Tham dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ III năm 2019, tại HT A TT HCCT tỉnh

BTC ĐHĐBCDTTS

Đ/c Khánh, Phó Giám đốc Sở

8 giờ dự Hội nghị "Đánh giá tổng kết thi hành Luật Bảo hiểm xã hội và xây dựng bộ chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp về bảo hiểm xã hội", tại tp Hồ Chí Minh

Bộ LĐTBXH

P.LĐVLTL

8 giờ 30 dự Thẩm tra, đề nghị xét, công nhận huyện Long Điền đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2020, tại UBND huyện Long Điền

BCĐ TH CCTMTQG

 

8 giờ 30 Kiểm tra các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Đ/c Hồng, Phó Giám đốc Sở

P.QLGDNN

Chiều

13 giờ 30 Tuyên truyền phòng chống ma túy, mại dâm và phòng chống mua bán người tại huyện Châu Đức

P.PCTNXH

 

15 giờ Kiểm tra các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Đ/c Hồng, Phó Giám đốc Sở

P.QLGDNN

Thứ Bảy 23/11/2019

Sáng

Đăng ký làm thêm giờ

VP, KHTC, NCC, TTra

 

Chiều

 

 

 

Chủ nhật 24/11/2019

Sáng

Đăng ký làm thêm giờ

VP, KHTC, NCC, TTra

 

Chiều

 

 

 

 

                                            

 

TL.GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG

(đã ký)
Mai Văn Thu

 


Hiển thị 1 - 15 of 76 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 15
của 6