Lịch công tác Lịch công tác

LỊCH TUẦN 33-2022

                  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU         LỊCH CÔNG TÁC TUẦN – BAN LÃNH ĐẠO SỞ

                   SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI                 (Từ ngày 15/8/2022 đến ngày 21/8/2022)

 

Thứ ngày

Thời gian

Nội dung, địa điểm

Người chủ trì

Thành phần

Phòng CM

chuẩn bị

Văn phòng

Thứ Hai 15/8/2022

Sáng

07 giờ 30 Dự Lễ chào cờ đầu tuần, tại sân Trung tâm HC-CT  tỉnh.

UBND tỉnh

Ban Giám đốc Sở

 

 

07 giờ 30 Dự Khai mạc lớp tập huấn Công tác tư vấn, lập hồ sơ điều trị nghiện ma tuý tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, tại Hội trường C Trung tâm HC-CT tỉnh. (Lớp 1)

Đ/c Vân Anh – PGĐ Sở

 

PCTNXH

 

Chiều

14 giờ 00 Họp nghe báo cáo tình hình, giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 và dịch sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh, tại VP UBT (P. 301)

UBND tỉnh

Đ/c Trúc My – PGĐ Sở

VP; BTXH

 

14 giờ 00 Họp phương án mở rộng cơ sở tư vấn và điều trị nghiện ma túy tại H. Xuyên Mộc, tại Hội trường Sở (Tầng 3).

Đ/c Khánh – GĐ Sở

Đ/c Vân Anh – PGĐ Sở

KHTC; PCTNXH

VP chuẩn bị Hội trường

Thứ Ba

16/8/2022

Cả ngày

08 giờ 00 Dự Hội thảo góp ý Quy hoạch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tại HT B – Trung tâm Hội nghị tỉnh.

UBND tỉnh

Đ/c Khánh – GĐ Sở

KHTC

 

Sáng

08 giờ 00 Họp giao ban nghe báo cáo kết quả thực hiện theo Thông báo Kết luận số 934/TB-SLĐTBXH ngày 20/7/2022 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2022, tại Hội trường Sở (Tầng 3).

Đ/c Vân Anh – PGĐ Sở

 

BTXH; PCTNXH; CSTVĐTNMT; TTBTXH; TTCTXHBTTE

VP chuẩn bị Hội trường

08 giờ 00 Dự Hội thảo trực tuyến về chiến lược phát triển Giáo dục nghề nghiệp, tại Phòng họp Sở (Tầng 5).

Tổng cục GDNN

Đ/c Trúc My – PGĐ Sở

QLGDNN

VP chuẩn bị Phòng họp

Chiều

14 giờ 00 Họp trực tuyến về bãi bỏ Quyết định số 286/QĐ-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ủy quyền cho UBND huyện Côn Đảo quyết định trợ cấp khó khăn đột xuất trên địa bàn huyện Côn Đảo, tại Sở Tài chính.

Sở Tài chính

 

BTXH

 

Thứ Tư

17/8/2022

Sáng

08 giờ 00 Tổ chức Lễ trao tặng học bổng, cặp học sinh, xe đạp cho trẻ em năm 2022, tại Hội trường B Trung tâm Hội nghị.

Đ/c Vân Anh – PGĐ Sở

 

BTXH

 

08 giờ 30 Dự Hội nghị góp ý Quy hoạch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tại VP UBT (P. 301).

UBND tỉnh

Đ/c Khánh – GĐ Sở

KHTC

 

08 giờ 30 Dự họp cho ý kiến về phương án hỗ trợ đào tạo nghề sơ cấp và dưới 03 tháng cho đối tượng lao động trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh, tại Phòng họp Sở (Tầng 5).

Đ/c Trúc My – PGĐ Sở

 

P. QLGDNN

VP chuẩn bị Phòng họp

Chiều

14 giờ 00 Kiểm tra các cơ sở bảo trợ xã hội thuộc Sở.

Đ/c Khánh – GĐ Sở

 

KHTC, BTXH

72M-00009

(Sáng)

14 giờ 00 Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện NĐ số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của CP quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ, tại HT Công an tỉnh.

UBND tỉnh

Đ/c Trúc My – PGĐ Sở

 

 

16 giờ 00 Dự Bế mạc tổng kết lớp tập huấn Công tác tư vấn, lập hồ sơ điều trị nghiện ma tuý tự nguyện tại gia đình, cộng đồng (Lớp 1), tại Hội trường C Trung tâm HC-CT tỉnh.

Đ/c Vân Anh – PGĐ Sở

 

P. PCTNXH

 

Thứ Năm 18/8/2022

Sáng

07 giờ 30 Dự Khai mạc lớp tập huấn Công tác tư vấn, lập hồ sơ điều trị nghiện ma tuý tự nguyện tại gia đình, cộng đồng,  tại Hội trường UBND huyện Long Điền (Lớp 2)

Đ/c Vân Anh – PGĐ Sở

 

P. PCTNXH

72A-55016

(Đặng)

08 giờ 30 Họp Tập thể UBND tỉnh nghe báo cáo hệ số điều chỉnh giá đất và Thường trực UBND tỉnh nghe một số kết luận thanh tra, tại VPUBT (301)

Lịch UBND tỉnh

Đ/c Khánh – GĐ Sở

 

 

Chiều

14 giờ 00 Kiểm tra các cơ sở bảo trợ xã hội thuộc Sở.

Đ/c Khánh – GĐ Sở

 

KHTC, BTXH

72M-00009

(Sáng)

Thứ Sáu 19/8/2022

Sáng

07 giờ 30 Dự Đại hội đại biểu Hội cựu chiến binh tỉnh BR-VT lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027, tại HT A – Bộ CHQS tỉnh.

Hội CCB tỉnh

Đ/c Khánh – GĐ Sở

 

72M-00009

(Sáng)

08 giờ 00 Dự Hội nghị Thông tin thời sự Quý III, năm 2022 cho cán bộ chủ chốt của tỉnh, tại HT A - Trung tâm Hội nghị tỉnh.

Ban Tuyên giáo

Lãnh đạo Sở

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ Bảy 20/8/2022

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

16 giờ 00 Dự Bế mạc tổng kết lớp tập huấn Công tác tư vấn, lập hồ sơ điều trị nghiện ma tuý tự nguyện tại gia đình, cộng đồng (Lớp 2), tại Hội trường UBND huyện Long Điền.

Đ/c Vân Anh – PGĐ Sở

 

P. PCTNXH

72A-55016

(Đặng)

Chủ nhật 21/8/2022

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

TL. GIÁM ĐỐC

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(Đã ký)

 

Mai Văn Thu

 

 


Hiển thị 1 - 15 of 218 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 15
của 15