Dự thảo văn bản Dự thảo văn bản

Dự thảo
Góp ý dự thảo Tờ trình xin chủ trương, báo cáo đánh giá kết quả thực hiện chính sách trợ cấp xã hội và báo cáo đánh giá tác động chính sách hỗ trợ mở rộng đối tượng và trợ cấp thêm cho đối tượng bảo trợ xã hội
Lĩnh vực thống kê: Bảo trợ xã hội
Cơ quan soạn thảo: Sở LĐTBXH tỉnh BRVT
Ủy ban thẩm tra:
Ngày xuất bản: 18/09/2018
Số lượt xem: 486
góp ý: 0
Phạm vi điều chỉnh:
Trong tỉnh
Gửi góp ý cho dự thảo
Góp ý dự thảo Tờ trình xin chủ trương, báo cáo đánh giá kết quả thực hiện chính sách trợ cấp xã hội và báo cáo đánh giá tác động chính sách hỗ trợ mở rộng đối tượng và trợ cấp thêm cho đối tượng bảo trợ xã hội
Họ và tên (Bắt buộc)
Thư điện tử
Địa chỉ
Tiêu đề góp ý (Bắt buộc)
Nội dung góp ý
Mã xác nhận
Mã xác nhận
Reload-Capcha