Dự thảo văn bản Dự thảo văn bản

Dự thảo
Dự thảo Nghị quyết ban hành chính sách mở rộng đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Lĩnh vực thống kê: Bảo trợ xã hội
Cơ quan soạn thảo: Sở LĐTBXH tỉnh BRVT
Ủy ban thẩm tra: HĐND tỉnh
Ngày xuất bản: 18/09/2019
Số lượt xem: 880
góp ý: 0
Phạm vi điều chỉnh:
Trong tỉnh
Gửi góp ý cho dự thảo
Dự thảo Nghị quyết ban hành chính sách mở rộng đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Họ và tên (Bắt buộc)
Thư điện tử
Địa chỉ
Tiêu đề góp ý (Bắt buộc)
Nội dung góp ý
Mã xác nhận
Mã xác nhận
Reload-Capcha