Dự thảo văn bản Dự thảo văn bản

Dự thảo
Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định nâng hệ số trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội thuộc hộ nghèo theo chuẩn nghèo của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và chế độ ăn ngày lễ, tết, khi ốm đau cho đối tượng nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Lĩnh vực thống kê: Bảo trợ xã hội
Cơ quan soạn thảo: Sở LĐTBXH tỉnh BRVT
Ủy ban thẩm tra: HĐND tỉnh
Ngày xuất bản: 18/09/2019
Số lượt xem: 216
góp ý: 0
Phạm vi điều chỉnh:
Gửi góp ý cho dự thảo
Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định nâng hệ số trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội thuộc hộ nghèo theo chuẩn nghèo của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và chế độ ăn ngày lễ, tết, khi ốm đau cho đối tượng nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Họ và tên (Bắt buộc)
Thư điện tử
Địa chỉ
Tiêu đề góp ý (Bắt buộc)
Nội dung góp ý
Mã xác nhận
Mã xác nhận
Reload-Capcha