Dự thảo văn bản Dự thảo văn bản

Dự thảo
Lấy ý kiến góp ý dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh
Lĩnh vực thống kê: Phòng, chống tệ nạn xã hội
Cơ quan soạn thảo: Sở LĐTBXH tỉnh BRVT
Ủy ban thẩm tra: HĐND tỉnh
Ngày xuất bản: 20/03/2019
Số lượt xem: 361
góp ý: 0
Phạm vi điều chỉnh:
Nghị quyết số 71/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh
Gửi góp ý cho dự thảo
Lấy ý kiến góp ý dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh
Họ và tên (Bắt buộc)
Thư điện tử
Địa chỉ
Tiêu đề góp ý (Bắt buộc)
Nội dung góp ý
Mã xác nhận
Mã xác nhận
Reload-Capcha