Dự thảo văn bản Dự thảo văn bản

Dự thảo
Dự thảo báo cáo đánh giá tác động chính sách, Tờ trình, Nghị quyết quy định thời gian và mức chi chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi
Lĩnh vực thống kê: Bảo trợ xã hội
Cơ quan soạn thảo: Sở LĐTBXH tỉnh BRVT
Ủy ban thẩm tra:
Ngày xuất bản: 12/01/2019
Số lượt xem: 348
góp ý: 0
Phạm vi điều chỉnh:
Trong tỉnh

Góp ý dự thảo báo cáo đánh giá tác động chính sách, Tờ trình, Nghị quyết quy định thời gian và mức chi chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi

Gửi góp ý cho dự thảo
Dự thảo báo cáo đánh giá tác động chính sách, Tờ trình, Nghị quyết quy định thời gian và mức chi chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi
Họ và tên (Bắt buộc)
Thư điện tử
Địa chỉ
Tiêu đề góp ý (Bắt buộc)
Nội dung góp ý
Mã xác nhận
Mã xác nhận
Reload-Capcha