Giảm nghèo bền vững Giảm nghèo bền vững

Công tác giảm nghèo 06 tháng đầu năm 2018

Thực hiện Kế hoạch số 72/KH-SLĐTBXH ngày 26 tháng 02 năm 2018 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc triển khai kiểm tra giám sát việc triển khai chính sách giảm nghèo năm 2018. Từ ngày 28/05/2018 đến ngày 6/6/2018, Đoàn giám sát kiểm tra việc triển khai thực hiện các chính sách giảm nghèo tại 7 xã, phường, thị trấn  trên địa bàn tỉnh, đoàn do ông Trần Quốc Khánh- Phó Giám đốc Sở Lao động -TBXH làm Trưởng đoàn, đại diện Ban Dân tộc, các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh, Đài PTTH tỉnh, Báo Bà Rịa – Vũng Tàu.

Theo báo cáo của các địa phương, tính đến ngày 25/5/2018 tổng số hộ nghèo, hộ cận nghèo tại 07 đơn vị được giám sát gồm các xã: Hòa Bình, Suối Nghệ, Sông Xoài, Phước Tỉnh, Hòa Long, Thị trấn Phước Hải và Phường 5 là 1.177 hộ/11.393 hộ so với toàn tỉnh.

Các chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo được các địa phương triển khai đầy đủ, kịp thời. Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm, công tác thực hiện chính sách giảm nghèo vẫn còn bộc lộ một số hạn chế như: Một số địa phương chưa thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, các lớp học nghề, mô hình giảm nghèo ở một số địa phương chưa có hiệu quả, vẫn còn tình trạng học sinh bỏ học, một bộ phận người nghèo vẫn còn tâm lý ỷ lại, trông chờ vào chính sách hỗ trợ của nhà nước, không ý thức vươn lên thoát nghèo.

Tại các buổi làm việc, ông Trần Quốc Khánh - Phó Giám đốc Sở Lao động TBXH - Trưởng đoàn giám sát đã ghi nhận những nỗ lực của các địa phương trong việc triển khai thực hiện các chính sách giảm nghèo trên địa bàn. Tuy nhiên, ông cũng thẳng thắn chỉ ra việc thực hiện chính sách giảm nghèo ở một số nơi vẫn còn nhiều hạn chế, đề nghị Ban Giảm nghèo cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai các chính sách giảm nghèo tại địa phương. Đồng thời, đề nghị UBND các huyện, thành phố cần xây dựng các giải pháp giảm nghèo bền vững cho giai đoạn 2016-2020.


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 924/SGTVT-VP (10.05.2019)
  triển khau thực hiện Công văn số 3927/UBND-VP ngày 26/4/2019 của UBND...
 • 1158/QĐ-UBND (09.05.2019)
  Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành Lĩnh vực quản lý lao...
 • 1119/QĐ-UBND (06.05.2019)
  phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện đề án chăm sóc vì sự phát...
 • 1118/QĐ-UBND (06.05.2019)
  ban hành kế hoạch thực hiện đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận...
 • 1303/SLĐTBXH-KHTC (04.05.2019)
  Thực hiện hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 2
Tất cả: 2780031

Dịch vụ công trực tuyến

 

Mail công vụ

Thủ tục hành chính

 

Đào tạo nghề

Hỏi đáp trực tuyến

 

Thống kê - Tra cứu giải quyết hồ sơ

Góp ý - Hiến kế

 

Tài liệu - Hướng dẫn