Dự án - Đấu thầu - Mua sắm công Dự án - Đấu thầu - Mua sắm công

Tải về: [759/QĐ-SLĐTBXH - 15/09/2021]  Quyết định về việc chỉ định thầu đơn vị tư vấn lập Hồ sơ yêu cầu và đánh giá Hồ sơ đề xuất gói thầu mua sắm trang thiết bị, dụng cụ chỉnh hình,...
Tải về: [760/QĐ-SLĐTBXH - 15/09/2021]  Quyết định về việc chỉ định thầu đơn vị tư vấn lập Hồ sơ yêu cầu và đánh giá Hồ sơ đề xuất gói thầu mua sắm thiết bị tại cơ sở An Ngãi thuộc...
Tải về: [3540/SLĐTBXH-KHTC - 14/09/2021]  V/v triển khai nội dung cung cấp báo giá liên quan đến mua sắm hàng hóa, trang thiết bị, dịch vụ.
Tải về: [753/QĐ-SLĐTBXH - 13/09/2021]  Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm trang thiết bị, dụng cụ chỉnh hình, phục hồi chức năng cho đối tượng...
Tải về: [746/QĐ-SLĐTBXH - 09/09/2021]  Mua sắm dụng cụ phục hồi chức năng thuộc kế hoạch thực hiện chương trình trợ giúp người khuyết tật
Tải về: 742/QĐ-SLĐTBXH - 08/09/2021]  Quyết định về việc phê duyệt dự toán kinh phí mua sắm trang thiết bị, dụng cụ chỉnh hình, phục hồi chức năng cho đối tượng ngoài cộng đồng thuộc...
Tải về:  [3608/SLĐTBXH-KHTC - 17/09/2021] V/v triển khai thực hiện văn bản số 5680/BKHĐT-QLĐT ngày 26/8/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tăng cường tổ chức đấu thầu trên Hệ thống mạng...
tải về: [1655/SLĐTBXH-KHTC - 24/05/2021]  V/v góp ý dự thảo Thông tư quy định chi tiết việc thu, nộp quản lý và sử dụng chi phí đăng ký, đăng tải thông tin, lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư...
Tải về: [3071/SLĐTBXH-KHTC - 19/08/2021]  phối hợp, cung cấp các văn bản liên quan đến mua sắm, đấu thầu trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19
Tải về: [726/SLĐTBXH-KHTC - 12/03/2021]  V/v tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13
Tải về: [65/SLĐTBXH-KHTC - 07/01/2021]  V/v báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2020  
  TẢI VỀ: [360/TB-SLĐTBXH - 14/06/2021]  TB Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản  
Hiển thị 16 - 30 of 40 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 15
của 3

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 9
Tất cả: 5793598

 

Chuyển đổi số

 

Dịch vụ công Mức độ 3, Mức độ 4

Thủ tục hành chính

 

    Tài liệu truyền thông  về TRẺ EM

Hỏi đáp trực tuyến

 

Thống kê - Tra cứu giải quyết hồ sơ

Góp ý - Hiến kế

 

Tài liệu - Hướng dẫn

Khảo sát mức độ hài lòng

 

 

Mail công vụ

 

Thăm dò ý kiến Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá thế nào về Trang thông tin điện tử Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu?