Giảm nghèo bền vững Giảm nghèo bền vững

Nghiệm thu phiếu điều tra hộ nghèo và hộ gia đình có đối tượng bảo trợ xã hội.

Từ ngày 05 đến 08 tháng 7 năm 2016, Ban quản lý dự án tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam tiến hành nghiệm thu phiếu C (phiếu điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo chuẩn quốc gia) và phiếu C1 (phiếu điều tra hộ gia đình có đối tượng bảo trợ xã hội) của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Theo đó, tổng số phiếu điều tra đã được Ban quan lý nghiệm thu là 30.390 phiếu (trong đó phiếu C là 10.012 phiếu và phiếu C1 là 20.378 phiếu).

          Thực hiện kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 28/9/2015 của UBND tỉnh Kế hoạch tổng điều tra, rà soát hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2015; Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 24/3/2016 của UBND tỉnh Kế hoạch điều tra hộ gia đình có đối tượng bảo trợ xã hội. Từ tháng 11 năm 2015 đến tháng 5 năm 2016, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ điều tra cho các giám sát viên, điều tra viên cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, thôn, ấp, khu phố; triển khai truyền thông về mục đích ý nghĩa của cuộc điều tra và tiến hành kiểm tra, giám sát công tác thu thập thông tin ghi phiếu điều tra của các địa phương trên địa bàn tỉnh.

 Theo kết quả điều tra, toàn tỉnh có 10.012 hộ nghèo và hộ cận nghèo chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ 3,84% so với tổng số hộ dân và 20.378 hộ gia đình có đối tượng bảo trợ xã hội trên tổng số 24.554 đối tượng đang hưởng trợ cấp hàng tháng và hộ nhận kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng người khuyết tật, trẻ em mồ côi, người cao tuổi neo đơn không có người chăm sóc nuôi dưỡng.

Riêng điều tra thu thập thông tin hộ nghèo và hộ cận nghèo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu mở rộng đối tượng điều tra những hộ có thu nhập bình quân đầu người cao hơn 1,7 lần mức chuẩn hộ nghèo quốc gia và cao hơn 1,5 lần mức chuẩn cận nghèo quốc gia để làm cơ sở tham mưu UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành chuẩn nghèo mới của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu áp dụng cho giai đoạn 2016 – 2020. Theo chuẩn nghèo dự kiến (tại Thông báo kết luận số 145-TB/TU ngày 07 tháng 6 năm 2016 của Thường trực Tỉnh ủy về dự thảo Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020), tổng số hộ nghèo theo chuẩn nghèo mới dự kiến của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu là 22.302 hộ, chiếm tỷ lệ 8,54% so với tổng số hộ dân (trong đó đã bao gồm hộ nghèo và hộ cận nghèo chuẩn quốc gia).   

Một số hình ảnh giám sát điều tra và nghiệm thu phiếu điều tra

 

Văn Bản Pháp Quy Văn Bản Pháp Quy

 • 373/TB-VPCP (22.12.2021)
  Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, tại cuộc...
 • 4606/LĐTBXH-KHTC (22.12.2021)
  Công văn báo cáo việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gđ 2016-2021
 • 4718/LĐTBXH-TCGDNN (17.12.2021)
  Xây dựng kế hoạch năm 2022 thực hiện tiểu dự án 3 trong Dự án 5 thuộc...
 • 4286/LĐTBXH-VP (14.12.2021)
  Chương trình phối hợp giữa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 12
Tất cả: 5954993

 

Chuyển đổi số

 

Dịch vụ công Mức độ 3, Mức độ 4

Thủ tục hành chính

 

    Tài liệu truyền thông  về TRẺ EM

Hỏi đáp trực tuyến

 

Thống kê - Tra cứu giải quyết hồ sơ

Góp ý - Hiến kế

 

Tài liệu - Hướng dẫn

Khảo sát mức độ hài lòng

 

 

Mail công vụ

 

Thăm dò ý kiến Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá thế nào về Trang thông tin điện tử Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu?