Thông báo Thông báo

Bà Rịa – Vũng Tàu tăng cường phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em

(LĐXH)- Ngày 6/9/2021, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Mục tiêu của Kế hoạch là nhằm ngăn ngừa, bảo vệ và đưa lao động trẻ em ra khỏi các công việc nặng nhọc, độc hại, giúp các em được học tập, được phát triển và lao động trong điều kiện an toàn, phù hợp với lứa tuổi của mình. Bảo đảm trẻ em có nguy cơ và trẻ em lao động trái với quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh được phát hiện, can thiệp, hỗ trợ kịp thời để hòa nhập cộng đồng và có cơ hội phát triển.

Đồng thời, nâng cao nhận thức, năng lực và trách nhiệm của chính quyền các cấp, các ngành, các tổ chức có liên quan, người sử dụng lao động, cộng đồng, cha mẹ và trẻ em; không để xảy ra việc sử dụng trẻ em lao động trái với quy định của pháp luật. Hình thành, phát triển và thực hiện có hiệu quả các mô hình phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em trên địa bàn toàn tỉnh.

Cụ thể, về mục tiêu phòng ngừa, phát hiện, hỗ trợ, can thiệp trẻ em lao động trái quy định của pháp luật (lao động trẻ em) và trẻ em có nguy cơ trở thành lao động trẻ em, đến năm 2025, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phấn đấu giảm tỷ lệ lao động trẻ em và người chưa thành niên từ 5 đến 17 tuổi xuống 4,9%. 100% trẻ em có nguy cơ, lao động trẻ em và trẻ em bị mua bán vì mục đích bóc lột sức lao động khi có thông báo được hỗ trợ, can thiệp kịp thời, được quản lý, theo dõi. Trên 90% trẻ em có nguy cơ, lao động trẻ em được tiếp cận giáo dục phổ thông và đào tạo nghề phù hợp.

Một số đơn vị, làng nghề ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vẫn còn sử dụng lao động trẻ em (ảnh minh họa)

Đối với công tác truyền thông, tỉnh đề ra mục tiêu có 90% cán bộ, giáo viên trong các cơ sở giáo dục, cơ sở nuôi dưỡng trẻ em, 80% cha mẹ, người chăm sóc trẻ em được cung cấp thông tin, kiến thức về phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em. 80% trẻ em được cung cấp thông tin, kiến thức về phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em. 90% doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã, hộ gia đình trong các làng nghề được cung cấp thông tin, kiến thức về phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em.

Đến năm 2025, Bà Rịa – Vũng Tàu có 90% công chức, viên chức cấp tỉnh, huyện và 80% cán bộ, công chức cấp xã ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ quan, tổ chức có liên quan đến vấn đề lao động trẻ em được tập huấn kiến thức, kỹ năng về quản lý, phòng ngừa, phát hiện, hỗ trợ, can thiệp giảm thiểu lao động trẻ em. 90% doanh nghiệp đặc biệt doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã, 70% hợp tác xã, hộ gia đình, đặc biệt hợp tác xã, hộ gia đình trong các làng nghề được tập huấn các kiến thức, kỹ năng về phòng ngừa, phát hiện, hỗ trợ, can thiệp giảm thiểu lao động trẻ em.

Định hướng đến năm 2030, tỉnh phấn đấu giảm tỷ lệ lao động trẻ em và người chưa thành niên từ 5 đến 17 tuổi xuống 4,5%; giảm tối đa tỷ lệ lao động trẻ em và người chưa thành niên làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trong số lao động trẻ em và người chưa thành niên.

Để đạt các mục tiêu đề ra, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ tăng cường các hoạt động truyền thông, giáo dục, vận động xã hội nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm về phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em cho chính quyền các cấp, các ban, ngành, đoàn thể; lãnh đạo các doanh nghiệp, người lao động, người sử dụng lao động. Đặc biệt là người sử dụng lao động tại các làng nghề, khu vực kinh tế phi chính thức, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã, hộ gia đình, cộng đồng xã hội, cha mẹ, người chăm sóc trẻ em và trẻ em.

Bên cạnh đó, nâng cao năng lực, trách nhiệm quản lý của chính quyền các cấp, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, đặc biệt là người sử dụng lao động về phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em. Tăng cường công tác phòng ngừa, phát hiện và hỗ trợ, can thiệp lao động trẻ em và trẻ em có nguy cơ trở thành lao động trẻ em. Thực hiện các hoạt động phòng, chống tội phạm mua bán trẻ em vì mục đích bóc lột sức lao động, đặc biệt ở các vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, vùng dân tộc thiểu số; trong lĩnh vực nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ và trong các chuỗi cung ứng.

Tỉnh sẽ nghiên cứu xây dựng và triển khai các mô hình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương như: mô hình phát hiện sớm, hỗ trợ, can thiệp lao động trẻ em và trẻ em có nguy cơ; mô hình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em trong các hộ gia đình nghèo, cận nghèo; mô hình doanh nghiệp không sử dụng lao động trẻ em; mô hình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em trong khu vực hợp tác xã và các làng nghề…

Theo Kế hoạch, UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bà Rịa – Vũng Tàu chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương xây dựng, hướng dẫn, tổ chức thực hiện. Tổ chức các hoạt động truyền thông, giáo dục, vận động xã hội và nâng cao nhận thức, trách nhiệm về phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em; biên tập, nhân bản và cung cấp tài liệu truyền thông về phòng ngừa giảm thiểu lao động trẻ em cho đối tượng là trẻ em, cha mẹ, người chăm sóc trẻ em, người sử dụng lao động, cán bộ, người làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và các đối tượng khác có liên quan.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bà Rịa – Vũng Tàu chịu trách nhiệm tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ địa phương về kiến thức và kỹ năng phòng ngừa, phát hiện, can thiệp, hỗ trợ trẻ em tham gia lao động, trẻ em có nguy cơ và lao động trẻ em. Giám sát, phát hiện, can thiệp, hỗ trợ khi phát hiện lao động trẻ em, trẻ em có nguy cơ lao động trái pháp luật. Đồng thời, tổ chức kiểm tra, thanh tra định kỳ, đột xuất việc chấp hành pháp luật, chính sách về phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em; xử lý vi phạm sử dụng lao động trẻ em...

http://laodongxahoi.net/


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 373/TB-VPCP (22.12.2021)
  Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, tại cuộc...
 • 4606/LĐTBXH-KHTC (22.12.2021)
  Công văn báo cáo việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gđ 2016-2021
 • 4718/LĐTBXH-TCGDNN (17.12.2021)
  Xây dựng kế hoạch năm 2022 thực hiện tiểu dự án 3 trong Dự án 5 thuộc...
 • 4286/LĐTBXH-VP (14.12.2021)
  Chương trình phối hợp giữa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và...
 • 4625/LĐTBXH-QHLÐTL (14.12.2021)
  Vv tăng cường công tác hỗ trợ, giám sát việc thực hiện pháp luật về...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 9
Tất cả: 5785743

 

Chuyển đổi số

 

Dịch vụ công Mức độ 3, Mức độ 4

Thủ tục hành chính

 

    Tài liệu truyền thông  về TRẺ EM

Hỏi đáp trực tuyến

 

Thống kê - Tra cứu giải quyết hồ sơ

Góp ý - Hiến kế

 

Tài liệu - Hướng dẫn

Khảo sát mức độ hài lòng

 

 

Mail công vụ

 

Thăm dò ý kiến Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá thế nào về Trang thông tin điện tử Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu?