Chính sách pháp luật Chính sách pháp luật

Nâng cao hiệu quả cung ứng dịch vụ công trực tuyến

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch nâng cao hiệu quả cung ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020. Mục tiêu của kế hoạch nhằm thực hiện cung ứng dịch vụ công mức độ 3, 4 theo lộ trình của tỉnh và theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; nâng cao tỷ lệ hồ sơ nhận và giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 tại các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương quán triệt việc cung ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với đội ngũ công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị, địa phương. Tăng cường tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại Trung tâm Dịch vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên địa bàn tỉnh. Hoàn thành việc xây dựng cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh. Trang bị thí điểm thiết bị hỗ trợ thực hiện dịch vụ công trực tuyến cho người dân, tổ chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp huyện, cấp xã. Nghiên cứu đưa dịch vụ công trực tuyến vào chương trình ngoại khóa, sinh hoạt chuyên đề tại các trường học (THCS trở lên) trên địa bàn tỉnh. Nghiên cứu áp dụng các mô hình như khu chung cư thông minh trên địa bàn tỉnh (lựa chọn thí điểm tại một số chung cư trên địa bàn, khuyến khích đầu tư và bố trí 1 khu vực để người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến)…


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 2723/SLĐTBXH-BTXH (05.09.2019)
  hưởng ứng đợt vận động nhắn tin ủng hộ “Cả nước chung tay vì người...
 • 2646/SLĐTBXH-BTXH (29.08.2019)
  đề nghị đóng góp dự thảo Quy trình phối hợp Hỗ trợ can thiệp, xử lý...
 • 22/2019/QĐ-UBND (16.08.2019)
  ban hành Quyết định Quy định đối tượng, mức hỗ trợ từ Quỹ Khám chữa...
 • 8144/UBND-SNV (15.08.2019)
  tự kiểm tra, rà soát và chấn chỉnh công tác cán bộ theo Kết luận số...
 • 2075/QĐ-UBND (14.08.2019)
  Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thực...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 5
Tất cả: 2896029

Dịch vụ công trực tuyến

 

Mail công vụ

Thủ tục hành chính

 

Đào tạo nghề

Hỏi đáp trực tuyến

 

Thống kê - Tra cứu giải quyết hồ sơ

Góp ý - Hiến kế

 

Tài liệu - Hướng dẫn

 

Thăm dò ý kiến Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá thế nào về Trang thông tin điện tử Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu?