Lịch công tác Lịch công tác

LỊCH TUẦN 45-2020

                  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU          LỊCH CÔNG TÁC TUẦN – BAN LÃNH ĐẠO SỞ

                   SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI            ( Từ ngày 09/11/2020 đến ngày 15/11/2020)


 

Thứ ngày

Thời gian

Nội dung, địa điểm

Người chủ trì

Thành phần

Bộ phận

Chuẩn bị

Thứ Hai 09/11/2020

Cả ngày

Tiếp xúc cử tri tổ Đại biểu số 07 HĐND tỉnh, tại thị xã Phú Mỹ.

HĐND tỉnh

Đ/c Danh – GĐ Sở

72A-00009

(Thanh)

Tiếp xúc cử tri tổ Đại biểu số 04 HĐND tỉnh, tại thành phố Bà Rịa.

HĐND tỉnh

Đ/c Khánh – PGĐ Sở

72A – 00125

(Sáng)

Tiếp xúc cử tri tổ Đại biểu số 10 HĐND tỉnh, tại huyện Xuyên Mộc.

HĐND tỉnh

Đ/c Trúc My - PGĐ Sở

72C-0771

(Minh)

Sáng

7 giờ 30, Dự lễ chào cờ đầu tuần, tại sân Trung tâm Hội nghị tỉnh.

UBND tỉnh

Toàn thể CC&NLĐ

 

Thứ Ba

10/11/2020

Cả ngày

Tiếp xúc cử tri tổ Đại biểu số 07 HĐND tỉnh, tại thị xã Phú Mỹ.

HĐND tỉnh

Đ/c Danh – GĐ Sở

72A-00009

(Thanh)

Tiếp xúc cử tri tổ Đại biểu số 04 HĐND tỉnh, tại thành phố Bà Rịa.

HĐND tỉnh

Đ/c Khánh – PGĐ Sở

72A – 00125

(Sáng)

Tiếp xúc cử tri tổ Đại biểu số 10 HĐND tỉnh, tại huyện Xuyên Mộc.

HĐND tỉnh

Đ/c Trúc My - PGĐ Sở

72C-0771

(Minh)

Sáng

 

 

 

 

Chiều

14 giờ 00, Họp Tập thể UBND tỉnh thông qua các tờ trình, trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2020:  Nghị quyết về quy định chế độ hỗ trợ, mức đóng góp đối với người nghiện ma túy cai nghiện tự nguyện tại Cơ sở cai nghiện ma túy công lập và tại gia đình, cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, tại VP. UBT (P. 301).

UBND tỉnh

Đ/c Khánh – PGĐ Sở

(P. PCTNXH chuẩn bị nội dung)

Thứ Tư

11/11/2020

Cả ngày

Tiếp xúc cử tri tổ Đại biểu số 07 HĐND tỉnh, tại thị xã Phú Mỹ.

HĐND tỉnh

Đ/c Danh – GĐ Sở

72A-00009

(Thanh)

Dự phiên giao dịch việc làm lần VIII năm 2020, tại huyện Côn Đảo (04 ngày: 11-14/11/2020).

794/KH-TTDVVL

Đ/c Trúc My – PGĐ Sở

 

Sáng

Tiếp xúc cử tri tổ Đại biểu số 04 HĐND tỉnh, tại thành phố Bà Rịa.

HĐND tỉnh

Đ/c Khánh – PGĐ Sở

72A – 00125

(Sáng)

Chiều

 

 

 

 

Thứ Năm 12/11/2020

Sáng

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

Thứ Sáu 13/11/2020

Sáng

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

Thứ Bảy (14/11/2020)

Sáng

08 giờ 00,  Tham dự "Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc", tại Văn phòng khu phố Tân Lộc – TX. Phú Mỹ.

UB MTTQ tỉnh

Đ/c Danh – UVBTV Tỉnh ủy - GĐ Sở

72A-00009

(Thanh)

08 giờ 30, Họp Tập thể UBND tỉnh thông qua tờ trình, trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2020 (cả ngày), tại VP UBT (P. 301)

Lịch UBND tỉnh

Đ/c Khánh – PGĐ Sở

 

 

Chiều

 

 

 

 

Chủ nhật (15/11/2020)

 

 

 

 

 

 

TL. GIÁM ĐỐC

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

Mai Văn Thu

 

 

 


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 1624/SLĐTBXH-LĐVLTL (11.06.2021)
  Hướng dẫn một số vấn đề khi triển khai chính sách hỗ trợ cho người lao...
 • 43/QĐ-SLĐTBXH (11.01.2021)
  Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm...
 • 44/QĐ-SLĐTBXH (11.01.2021)
  Quyết định Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm...
 • 206/UBND-VP (11.01.2021)
  Công văn về việc chấn chỉnh rút kinh nghiệm tại các kỳ họp HĐND tỉnh...
 • 01/CT-TTg (05.01.2021)
  Chỉ thị về tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 9
Tất cả: 4236633

Dịch vụ công trực tuyến

 

Dịch vụ công Mức độ 3, Mức độ 4

Thủ tục hành chính

 

Đào tạo nghề

Hỏi đáp trực tuyến

 

Thống kê - Tra cứu giải quyết hồ sơ

Góp ý - Hiến kế

 

Tài liệu - Hướng dẫn

Khảo sát mức độ hài lòng

 

 

Mail công vụ

 

Thăm dò ý kiến Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá thế nào về Trang thông tin điện tử Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu?