Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch

Nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của gia đình, nhà trường và cộng đồng đối với công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em nói chung và phòng, chống, tai nạn, thương tích, bạo lực, xâm hại trẻ em nói...
Nhằm tiếp tục duy trì và đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động giáo dục nghề nghiệp trước yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo với mục tiêu cung cấp nguồn nhân lực đảm bảo...
KẾ HOẠCH Triển khai văn bản quy phạm pháp luật về lao động năm 2020 ...
KẾ HOẠCH Công tác thi đua, khen thưởng năm 2020     Căn cứ Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 21/01/2020 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phát động phong trào thi đua yêu...
UBND TỈNH  BÀ RỊA - VŨNG TÀU SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:...
        UBND TỈNH  BÀ RỊA - VŨNG TÀU SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc...
UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:...
UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI           Số:  ...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 18
Tất cả: 5978225

 

Chuyển đổi số

 

Dịch vụ công Mức độ 3, Mức độ 4

Thủ tục hành chính

 

    Tài liệu truyền thông  về TRẺ EM

Hỏi đáp trực tuyến

 

Thống kê - Tra cứu giải quyết hồ sơ

Góp ý - Hiến kế

 

Tài liệu - Hướng dẫn

Khảo sát mức độ hài lòng

 

 

Mail công vụ

 

Thăm dò ý kiến Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá thế nào về Trang thông tin điện tử Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu?