Thông tin chỉ đạo điều hành Thông tin chỉ đạo điều hành

TẢI VỀ:  [10690/UBND-VP - 31/08/2022] CVUBT: Trình UBND tỉnh ban hành công văn triển khai thực hiện TBKL số 1202 ngày 15/8/2022 của BCSĐ UBND tỉnh về Chỉ số PAPI,PCI của tỉnh 2021 (KÝ SỐ) ...
TẢI VỀ:  [1336/KH-SLĐTBXH - 19/09/2022] Triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao kết quả Chỉ số PCI và Chỉ số PAPI  
TẢI VỀ: [2410/QĐ-UBND - 18/08/2022] QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Các file đính...
TẢI VỀ: [2472/SLĐTBXH-VP - 30/06/2022] V/v triển khai Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công bố thủ tục hành chính  
TẢI VỀ: [2485/SLĐTBXH-VP - 01/07/2022] V/v tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ  
TẢI VỀ:  [2492/SLĐTBXH-VP - 04/07/2022] V/v triển khai công văn số 5856/UBND-VP ngày 24/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh /documents/10192/791403/CV_5856_1.PDF ...
TẢI VỀ:   [2491/SLĐTBXH-VP - 04/07/2022] V/v triển khai Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-BTNMT ngày 28/3/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường /documents/10192/791403/12-vbhn-btnmt_Signed.pdf...
TẢI VỀ:  [2578/SLĐTBXH-VP - 07/07/2022] V/v triển khai công văn số 926/TTr-VP ngày 24/6/2022 của Thanh tra tỉnh. /documents/10192/791403/1.%20TT08_2022_TT-BKHDT_516327.pdf ...
TẢI VỀ:  [2641/SLĐTBXH-VP - 12/07/2022] V/v triển khai công văn số 7851/UBND-VP ngày 06/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh /documents/10192/791403/7851_UBND-VP_06072022-signed.pdf
TẢI VỀ:  [2646/SLĐTBXH-TTr - 12/07/2022] tập huấn, triển khai chính sách pháp luật về ATVSLĐ, bảo hiểm TNLĐ, BNN  
TẢI VỀ: [2663/SLĐTBXH-VP - 13/07/2022] V/v triển khai Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính ...
TẢI VỀ: [2662/SLĐTBXH-VP - 13/07/2022] V/v triển khai Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công bố thủ tục hành chính ...
TẢI VỀ:  [2697/SLĐTBXH-VP - 15/07/2022] V/v cảnh giác với một số đối tượng lừa đảo, mạo danh các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ LĐTBXH  
TẢI VỀ: [2730/SLĐTBXH-VP - 18/07/2022] Triển khai Quyết định số 130/QĐ-BCH ngày 13/7/2022 của BCH PCTT&TKCN tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu /documents/10192/791403/BCD_130_1.PDF
TẢI VỀ: [2761a/SLĐTBXH-VP - 19/07/2022] V/v triển khai công văn số 6691/UBND-VP ngày 10/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh /documents/10192/791403/488_CD-TTg_03062022-signed.pdf ...
Hiển thị 1 - 15 of 229 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 15
của 16

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 13
Tất cả: 5978392

 

Chuyển đổi số

 

Dịch vụ công Mức độ 3, Mức độ 4

Thủ tục hành chính

 

    Tài liệu truyền thông  về TRẺ EM

Hỏi đáp trực tuyến

 

Thống kê - Tra cứu giải quyết hồ sơ

Góp ý - Hiến kế

 

Tài liệu - Hướng dẫn

Khảo sát mức độ hài lòng

 

 

Mail công vụ

 

Thăm dò ý kiến Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá thế nào về Trang thông tin điện tử Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu?