Thanh tra - An toàn vệ sinh lao động Thanh tra - An toàn vệ sinh lao động

Sở Lao động - TBXH kiểm tra công tác an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh

 

Thực hiện theo Quyết định số 894/QĐ-SLĐTBXH ngày 09/11/2021 của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Thanh tra Sở đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động, an toàn, vệ sinh lao động và công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại một số doanh nghiệp là nhà thầu thi công tại các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh.

 


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 373/TB-VPCP (22.12.2021)
  Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, tại cuộc...
 • 4606/LĐTBXH-KHTC (22.12.2021)
  Công văn báo cáo việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gđ 2016-2021
 • 4718/LĐTBXH-TCGDNN (17.12.2021)
  Xây dựng kế hoạch năm 2022 thực hiện tiểu dự án 3 trong Dự án 5 thuộc...
 • 4286/LĐTBXH-VP (14.12.2021)
  Chương trình phối hợp giữa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và...
 • 4625/LĐTBXH-QHLÐTL (14.12.2021)
  Vv tăng cường công tác hỗ trợ, giám sát việc thực hiện pháp luật về...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 16
Tất cả: 5978228

 

Chuyển đổi số

 

Dịch vụ công Mức độ 3, Mức độ 4

Thủ tục hành chính

 

    Tài liệu truyền thông  về TRẺ EM

Hỏi đáp trực tuyến

 

Thống kê - Tra cứu giải quyết hồ sơ

Góp ý - Hiến kế

 

Tài liệu - Hướng dẫn

Khảo sát mức độ hài lòng

 

 

Mail công vụ